Avustukset

På svenska

Vuoden 2015 avustukset yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille

Avustushakemukset liitteineen lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen avustushakemus(at)porvoo.fi. Tukea hakemuksen sähköiseen tekoon saa kaupunging asiakaspalvelupiste Kompassista, Rihkamatori B, 06100 Porvoo, avoinna ma-pe klo 9-16. Paperimuotoinen hakemus jätetään Kompassiin os. PL 23, 06101 Porvoo. Avustusten hakuaika päättyy ti 31.3.2015 klo 15.00.  

Hakulomakkeita saa Kompassista sekä kaupungin Internet-sivustolta www.porvoo.fi. Kuoreen ja sähköpostin otsikkoon merkintä ”avustushakemus” ja sen toimialan nimi, jolta avustusta anotaan. Hakemuksiin tulee liittää selvitys avustusten käyttötarkoituksista sekä jäljennökset talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja edellisestä tilinpäätöksestä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksineen. 

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Porvoon kaupungilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan hallintoa ja taloutta todentaakseen avustuksen ehtojen noudattamisen.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen 8.12.2014 vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja sivistyslautakunnan 14.1.2015 vahvistamia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 4.2.2015 vahvistamia sosiaali- ja terveystoimen avustusten myöntämisperusteita.

Yleiset avustusperiaatteet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Sosiaali- ja terveystoimen avustusten myöntämisperusteita

Porvoon kaupunki on mukana Luckanin Fyrk.fi-palvelussa ja tiedottaa haettavina olevista avustuksistaan jatkossa myös tällä ruotsinkielisellä sivustolla. Fyrk.fi-palveluun on koottu tietoa erilaisista haettavina olevista avustuksista.

Haettavat avustukset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset

Liikunta-avustukset

Yleisavustus
rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotikunta on Porvoon kaupunki.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Liikuntapalvelut, 520 2449/Helena Forsbäck-Turunen ja 520 2455/Per Högström

Nuorisoavustukset

  1. Yleisavustus paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukemiseen
  2. Palkkausavustus paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen
  3. Projektiavustus nuorille suuntautuvaan hankkeeseen tai projektiin. 
  4. Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme (3) henkilöä. Toimintarahalla tuetaan nuorten itse ideoimaa, nuorille suunnattua toimintaa. Toimintarahahakemus tulee toimittaa nuorisopalveluihin viimeistään 21 vrk ennen toiminnan alkua. Oma hakulomake.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Nuorisopalvelut, 0400 998 294/Eeva Hava ja 040 550 0580/Nina Siltakorpi

Kulttuuriavustukset

1.     Kohdeavustus
Avustus on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoossa.

2.     Hopea-Untracht rahaston apuraha
Apuraha jaetaan ensisijaisesti porvoolaiselle kuvataiteilijalle, käsityöläiselle tai muusikolle. Myös Porvoossa toimivalle taideyhdistykselle, orkesterille, kuorolle tai museolle voidaan myöntää apuraha.

3.     Taiteilija-apuraha
Apuraha on tarkoitettu porvoolaiselle ammattitaiteilijalle.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Kulttuuripalvelut, 040 998 9599/Eva-Rita Helin ja 040 550 4527/Susann Hartman

Seurataloavustukset

Seurataloavustusta myönnetään porvoolaisten yhdistysten omistamien kuntalaisten käytettävissä olevien seuratalojen kustannuksiin.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Nuorisopalvelut, 0400 998 294/Eeva Hava ja 040 550 0580/Nina Siltakorpi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Avustuksia eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille yhdistyksille kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluita.

Palveluavustus
Yhdistyksen järjestämään toimintaan ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Vapaa-ajan toiminta-avustus
Vapaaehtoistyöhön, harrastus-, kerho- ja virkistystoimintaan.

Kohdeavustukset rahastojen tuotoista
Projekteihin tai yksittäisiin kohteisiin, kuten kaikille avoimien luentojen ja tapahtumien järjestämiseen.

Avustushakemus

Tiedustelut: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, 520 3201/Kerstin Eklund ja 040 489 5742/Laura Sormunen.

Kaupunkikehityksen avustukset

Tuki talkootoimintaan

Kuntatekniikan viheraluyksikkö myöntää talkootukea asukasyhdistyksille, taloyhtiöille ja yhdistyksille kaupungin omistamien puistojen ja yleisten alueiden siivoukseen talkootyönä sekä pieniin istutus ja parannustöihin. Tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Talkootukea voi hakea kautta vuoden, hakuohjeet www.porvoo.fi/palvelut/ympäristö ja luonto/puistot/ viheralueet metsät.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Viheralueet, 0400 877 311/Inkeri Tarkiainen

Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden tiekunnat voivat anoa avustusta yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen.

Avustushakemus

Tiedustelut: Kuntatekniikka, 0400 840 680/Seija Kindstedt ja 040 1785 110/Linda Antell-Behm

Julkipantu 26.2. – 31.3.2015

Päivittäjä 31.03.2015 Heidenreich Tia
powered by eMedia