Avustukset

På svenska

Vuoden 2014 avustukset yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille

Avustushakemukset tulee toimittaa ma 31.3.2014 klo 15 mennessä Porvoon kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, 06100 Porvoo, avoinna ma-pe klo 9-16, tai postitse osoitteella PL 23, 06101 Porvoo tai sähköpostitse osoitteeseen avustushakemus@porvoo.fi. Otattehan kuitenkin huomioon sähköpostin käyttöön liittyvän tietoturvariskin.

Hakulomakkeita saa Kompassista sekä kaupungin Internet-sivustolta www.porvoo.fi. Kuoreen ja sähköpostin otsikkoon merkintä ”avustushakemus” ja sen toimialan nimi, jolta avustusta anotaan. Hakemuksiin tulee liittää selvitys avustusten käyttötarkoituksista sekä jäljennökset talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja edellisestä tilinpäätöksestä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksineen. 

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Porvoon kaupungilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan hallintoa ja taloutta todentaakseen avustuksen ehtojen noudattamisen.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen 29.10.2012 vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja sivistyslautakunnan 27.11.2012 vahvistamia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita.

Yleiset avustusperiaatteet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Porvoon kaupunki on liittynyt Luckanin Fyrk.fi-palveluun ja tiedottaa haettavina olevista avustuksistaan jatkossa myös tällä ruotsinkielisellä sivustolla. Fyrk.fi-palveluun on koottu tietoa erilaisia haettavina olevista avustuksista.

Haettavat avustukset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset

Liikunta-avustukset

Yleisavustus
rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotikunta on Porvoon kaupunki.

Avustushakemus

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Liikuntapalvelut, 520 2449/Helena Forsbäck-Turunen ja 520 2455/Per Högström

Nuorisoavustukset

1.    Yleisavustus paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukemiseen

2.    Palkkausavustus paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen

3.    Projektiavustus nuorille suuntautuvaan hankkeeseen tai projektiin. Avustusta voivat nuorisoyhdistysten lisäksi hakea myös nuorten toimintaryhmät. Vuodelle 2014 nuorisoavustuksiin saatu lisämääräraha käytetään ensisijaisesti näiden nuorten omaehtoista toimintaa ja osallisuutta tukevien hankkeiden avustamiseen.

Avustushakemus

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Nuorisopalvelut, 0400 998 294/Eeva Hava ja 040 550 0580/Nina Siltakorpi

Kulttuuriavustukset

1.     Kohdeavustus
Avustus on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoossa.

2.     Hopea-Untracht rahaston apuraha
Apuraha jaetaan ensisijaisesti porvoolaiselle kuvataiteilijalle, käsityöläiselle tai muusikolle. Myös Porvoossa toimivalle taideyhdistykselle, orkesterille, kuorolle tai museolle voidaan myöntää apuraha.

3.     Taiteilija-apuraha
Apuraha on tarkoitettu porvoolaiselle ammattitaiteilijalle.

Avustushakemus

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Kulttuuripalvelut, 520 2409/Eva-Rita Helin ja 520 2403/Susann Hartman

Seurataloavustukset

Seurataloavustusta myönnetään porvoolaisten yhdistysten omistamien kuntalaisten käytettävissä olevien seuratalojen toimintaan.

Avustushakemus

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Nuorisopalvelut, 0400 998 294/Eeva Hava ja 040 550 0580/Nina Siltakorpi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Avustuksia eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille yhdistyksille kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluita.

Palveluavustus: myönnetään yhdistyksen järjestämään toimintaan, joka edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden arjessa selviytymistä ja kuntoutusta, edistää riskiryhmien osallisuutta ja elämänhallintaa, kaventaa väestöryhmien hyvinvointieroja sekä edistää terveellisiä elämäntapoja.

Vapaa-ajan toiminta-avustus: Yhdistysten kerho- ja vapaa-ajantoimintaan.

Kohdeavustukset rahastojen tuotoista: projekteihin tai yksittäisiin kohteisiin, kuten kaikille avoimien luentojen ja tapahtumien järjestämiseen.

Avustushakemus

Avustushakemus

Tiedustelut: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, 520 3201/Kerstin Eklund

Kaupunkikehityksen avustukset

Talkooavustus

Porvoolaiset asukasyhdistykset, järjestöt, taloyhtiöt ja vastaavat ryhmät voivat hakea avustusta omatoimiseen lähiympäristön kunnostamiseen kuten siivoustöihin tai pieniin istutus- ja parannustöihin kaupungin omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla. Talkooavustusta voi hakea myös tämän hakuajan ulkopuolella ympäri vuoden os. www.porvoo.fi/palvelut/ympäristö ja luonto.

Avustushakemus

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Viheralueet, 0400 877 311/Inkeri Tarkiainen (ma ja to klo 13-15)

Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden tiekunnat voivat anoa avustusta yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen.

Avustushakemus

Tiedustelut: Kuntatekniikka, 0400 840 680/Seija Kindstedt ja 040 1785 110/Linda Antell-Behm

Julkipantu 28.2. – 31.3.2014

Päivittäjä 28.03.2014 Blomqvist-Turunen Rita
powered by eMedia