Aineistot

På svenska

Porvoon kaupunginkirjaston aineistokokoelma ja hankintaperiaatteet

Porvoon kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön uusiutuvan, monipuolisen ja ajanmukaisen aineistokokoelman kirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, elokuvia, kielikursseja, muita tallenteita ja verkkoaineistoja. Kokoelma rakennetaan siten, että siitä löytyy tietoja ja ideoita opiskeluun, työhön ja arkipäivän elämään. Se tarjoaa uusia elämyksiä, yllätyksiä ja virkistystä vapaa-aikaan. Kokoelmassa on ajallista syvyyttä ja vahva side kulttuuriperintöön.

Kokoelman kartuttaminen perustuu alueen väestö-, ikä- ja kielirakenteeseen sekä asiakkaiden tarpeisiin ja kokoelman arviointiin erilaisin mittarein. Kokoelmaan hankitaan pääasiassa kotimaisilla kielillä julkaistua aineistoa. Lisäksi hankitaan jonkin verran aineistoa muilla kielillä (mm. englanniksi ja venäjäksi). Helsingin kaupunginkirjaston Monikielisestä kirjastosta voidaan lainata kirjallisuutta siirtokokoelmiksi muilla kielillä.

Hankinnassa otetaan huomioon yhteistyö alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa samoin kuin alueen omat erityispiirteet. Kokoelma sisältää sekä laajalevikkistä, paljon kysyttyä aineistoa että pienempien asiakasryhmien tarpeita vastaavaa, yleisön huonommin tuntemaa aineistoa.  Omakustanteita hankitaan pääasiassa vain oman alueen kirjailijoilta. Kirjaston tavoitteena on myös edistää verkkopalvelujen ja sähköisten aineistojen käyttöä. Oman kokonaisuutensa muodostaa kotiseutukokoelma, joka sisältää Porvoon kaupunkia ja entistä maalaiskuntaa koskevaa aineistoa.

Porvoon kaupunginkirjasto toimii yhteistyössä Askolan, Pornaisten ja Sipoon kunnankirjastojen kanssa. Kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta ja yhteistyökirjastojen kokoelmat ovat asiakkaiden käytettävissä. Kokoelmista puuttuvaa aineistoa voidaan kaukolainata muista kirjastoista.

Kirjasto ottaa vastaan asiakkaiden hankintatoivomuksia sekä kirja- ja lehtilahjoituksia. Kirjasto pidättää kuitenkin itselleen oikeuden päättää lahjoitusten käytöstä kirjaston hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Aineistoa poistetaan huonon kunnon, vanhentuneen sisällön ja loppuneen kysynnän perusteella. Osa poistetusta aineistosta myydään asiakkaille.

Aineistoa varastoidaan aktiivikäytön loputtua, jos se on sisällöltään kestävää, kulttuurihistoriallisesti arvokasta tai muuten merkittävää. Varastointi tapahtuu joko kirjaston omaan tilaan tai valtakunnalliseen Varastokirjastoon.

 

Aihealueet: kirjastot

Päivittäjä 08.06.2011 Jokiniemi Katja
powered by eMedia