Päiväkodit ja perhepäivähoito

Päiväkodit

Päiväkodeissa tarjotaan päivähoitoa kokopäiväryhmissä tai osapäiväryhmissä hoidon tarpeen mukaan. Päiväkotien aukioloaika perustuu etukäteen sovittuihin lasten hoitoaikoihin tavallisesti klo 6.00-18.00 välisenä aikana.

Vuosittain tehdään lapsen hoitoa koskeva palvelusopimus, jossa määritellään hoitopäivän pituus ja hoitopäivien määrä kuukaudessa. Hoidontarpeen muuttuessa palvelusopimus uusitaan. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika voi pääsääntöisesti olla enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi tuntia.

Hoitoaikojen vaihdellessa lasten hoitoajat ja vanhempien työajat ilmoitetaan päiväkotiin kirjallisesti edellisen viikon maanantaina klo 10 mennessä.

Koulujen loma-aikoina päiväkodit voivat olla suljettuna tai toimia supistetusti, jolloin lapselle voidaan tarjota varahoitopaikkaa, jos perheellä on päivähoidon tarve.

Päiväkotien ja perhepäivähoidon toiminta perustuu Porvoon varhaiskasvatussuunnitelmaan. På svenskaLisäksi jokaisella päiväkodilla on yksikön oma, yleistä suunnitelmaa täydentävä varhaiskasvatussuunnitelma.

Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotien yhteystiedot

Yläpalkissa olevasta palveluhakemistosta voi selata Porvoossa sijaitsevien päiväkotien tietoja. Karttapalvelusta selviävät päiväkotien sijainti. Henkilöhakemistosta löytyy kyseisen päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan yhteystiedot.

  • Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat tarvittaessa auki klo 6-18 välisenä aikana.
  • Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille.
  • Perhepäivähoito tarjoaa pääsääntöisesti kokopäivähoitoa alle 6-vuotiaille lapsille
  • Päiväkotien toimintaa supistetaan koulujen loma-aikoina

Kunnallinen perhepäivähoito

Kunnallista perhepäivähoitoa tarjotaan porvoolaisten perheiden lapsille perhepäivähoitajan omassa kodissa. Joskus perhepäivähoitoa voidaan järjestää myös lasten omassa kodissa tai kolmiperhepäivähoitona.

Hoitoa tarjotaan pääsääntöisesti klo 7.00–17.00 välisenä aikana. Lasten hoitoajat päätetään perheen kanssa niin, että huomioidaan perhepäivähoitajan työaikojen suunnittelu. Lapsi voidaan siirtää muun päivähoidon piiriin, jos perheen hoidon tarve muuttuu. Esikoululainen ja koululainen voivat olla myös osa-aikaisesti perhepäivähoidossa.

Perheiden kanssa tehdään lapsen hoitoa koskeva hoitosopimus, jossa sovitaan:

  • Hoitopäivän pituus ja hoitopäivien määrä kuukaudessa.
  • Päivittäinen hoitoaika ja tarjottavat ateriat.

Jos hoitopäivät ja -ajat vaihtelevat, perheen tulee ilmoittaa niistä kirjallisesti perhepäivähoitajalle edellisen viikon maanantaina klo 10.00 mennessä.

Varahoitopaikka

Perhepäivähoidossa olevalle lapsella on varahoitopaikkana päiväkoti. Varahoitopaikkaa saatetaan tarvita, jos hoitaja sairastuu, on vuosilomalla tai työaikalain mukaisella työajantasausvapaalla. Jos perhe järjestää hoitajan poissa ollessa lapsen hoidon itse, on päivä maksuton.

 

Aihealueet: päiväkodit ja perhepäivähoito

Julkaistu: 03.01.2011
powered by eMedia