Päiväkodit ja perhepäivähoito

Päiväkodit

Päiväkodeissa tarjotaan päivähoitoa kokopäiväryhmissä tai osapäiväryhmissä hoidon tarpeen mukaan. Päiväkotien aukioloaika perustuu etukäteen sovittuihin lasten hoitoaikoihin tavallisesti klo 6.00-18.00 välisenä aikana.

Vuosittain tehdään lapsen hoitoa koskeva palvelusopimus, jossa määritellään hoitopäivän pituus ja hoitopäivien määrä kuukaudessa. Hoidontarpeen muuttuessa palvelusopimus uusitaan. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika voi pääsääntöisesti olla enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi tuntia.

Hoitoaikojen vaihdellessa lasten hoitoajat ja vanhempien työajat ilmoitetaan päiväkotiin kirjallisesti edellisen viikon maanantaina klo 10 mennessä.

Koulujen loma-aikoina päiväkodit voivat olla suljettuna tai toimia supistetusti, jolloin lapselle voidaan tarjota varahoitopaikkaa, jos perheellä on päivähoidon tarve.

Päiväkotien ja perhepäivähoidon toiminta perustuu Porvoon varhaiskasvatussuunnitelmaan. På svenskaLisäksi jokaisella päiväkodilla on yksikön oma, yleistä suunnitelmaa täydentävä varhaiskasvatussuunnitelma.

Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotien yhteystiedot

Yläpalkissa olevasta palveluhakemistosta voi selata Porvoossa sijaitsevien päiväkotien tietoja. Karttapalvelusta selviävät päiväkotien sijainti. Henkilöhakemistosta löytyy kyseisen päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan yhteystiedot.

  • Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat tarvittaessa auki klo 6-18 välisenä aikana.
  • Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille.
  • Perhepäivähoito tarjoaa pääsääntöisesti kokopäivähoitoa alle 6-vuotiaille lapsille
  • Päiväkotien toimintaa supistetaan koulujen loma-aikoina

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoa tarjotaan porvoolaisten perheiden lapsille perhepäivähoitajan omassa kodissa. Joskus perhepäivähoitoa voidaan järjestää myös lasten kodissa.

Hoitoa tarjotaan pääsääntöisesti klo 7.00-17.00 välisenä aikana. Lasten hoitoajat päätetään perheen kanssa niin, että huomioidaan perhepäivähoitajan työaikojen suunnittelu uuden työaikalain mukaisesti. Työaikalaki astuu voimaan 1.8.2011. Lapsi voidaan siirtää muun päivähoidon piiriin, jos perheen hoidon tarve muuttuu. Esikoululainen ja koululainen voivat olla myös osa-aikaisesti perhepäivähoidossa.

Perheiden kanssa tehdään lapsen hoitoa koskeva hoitosopimus ja palvelusopimus.

  • Palvelusopimuksessa määritellään hoitopäivän pituus ja hoitopäivien määrä kuukaudessa.
  • Hoitosopimuksessa määritellään päivittäinen hoitoaika tai maksimihoitoaika ja tarjottavat ateriat.

Jos hoitopäivät ja -ajat vaihtelevat, perheen tulee ilmoittaa niistä kirjallisesti perhepäivähoitajalle edellisen viikon maanantaina klo 10.00 mennessä.

Varahoitopaikka

Perhepäivähoidossa olevalle lapselle sovitaan varahoitopaikaksi päiväkoti. Varahoitopaikkaa saatetaan tarvita, jos hoitaja sairastuu, on vuosilomalla tai työaikalain mukaisella ylityövapaalla. 

 

Aihealueet: päiväkodit ja perhepäivähoito

Päivittäjä 11.12.2013 Metsämäki Janita
powered by eMedia