Terveydensuojelun yhteystiedot

Puhelinpalvelu 
Arkisin klo 9-12
Puh. 040 168 8844

Sähköposti
terveydensuojelu(at)porvoo.fi

Osoite
Tekniikankaari 1 A
06100 Porvoo
Toimisto on avoinna arkisin klo 9-15

Henkilöstön yhteystiedot

Terveydensuojelun henkilöstö

Tupakkalain valvonta

På svenska

Terveydensuojelu valvoo tupakkalain nojalla tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä sekä yhdessä muiden viranomaisten kanssa myös tupakointikieltojen noudattamista. Valvonta on kohteille maksullista ja se on kuvattu terveydensuojelun valvontasuunnitelmassa.

Valvonnan tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistää niiden käytön lopettamista ja suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta. Erityinen painopiste on vähentää alle 18-vuotiaiden altistumista ympäristön tupakansavulle sekä estää alaikäisten mahdollisuuksia hankkia tupakkaa. Valvonnassa painotetaan myös sellaisia kohteita, joista tulee kuntalaisten ilmoituksia tupakointikieltojen rikkomisesta.

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Ilmoita tupakointikiellon rikkomisesta

Tupakkalain säännösten noudattamisesta vastaa tupakointikiellon osalta tilan tai ulko-alueen haltija tai yleisötilaisuuden järjestäjä. Heidän tulee puuttua sisätilassa tai ulkoalueella tapahtuvaan tupakkalain rikkomiseen viipymättä.

Jos havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista, ota ensin yhteyttä tilan tai ulo-alueen haltijaan tai yleisötapahtuman järjestäjään tai hänen edustajaansa, esimerkiksi järjestysmieheen. Jos yhteydenottosi ei johda tupakoinnin loppumiseen tupakointikieltoalueella, voit ottaa virka-aikana yhteyttä terveydensuojeluun, työsuojeluviranomaiseen tai poliisiin sekä virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

Ilmoita tupakan myyntirikkomuksesta

Tupakan myyjä vastaa siitä, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei myydä alle 18-vuotiaille.

Jos havaitset, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille, ota yhteyttä terveydensuojeluun tai poliisiin.

Lisätietoja tupakkalain valvonnasta

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Poliisi

Aluehallintovirasto/Työsuojeluviranomainen AVI

Lainsäädäntöä

Laki tupakoinnin vähentämiseksi, 693/1976 & muutokset Finlex

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta 964/2006  Finlex

Päivittäjä 17.03.2016 Husberg Berit
powered by eMedia