Skip to content
  • Kuulutukset
27.3.2017 11:02
Pöytäkirja Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.3.2017 pitämästä kokouksesta pidetään yleisesti nähtävänä virka-aikana ...

24.3.2017 8:00
Poikkeaminen MRL 58 §:n 1 momentin säännöksistä Rakennuspaikka (kylä, tila ja RN:o) ToimenpideMyllymäki, ...

24.3.2017 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 21.3.2017 laadittu pöytäkirja on esille pantuna yleisön nähtäväksi 27.3 – 26.4.2017 palvelukeskus ...

23.3.2017 9:07
Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.3.2017 laadittu pöytäkirja on nähtävänä 23.3.-6.4.2017 klo 9.00 - 16.00 Palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori ...

23.3.2017 8:00
Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä 23.3–5.4.2017 Porvoon kaupungin palvelupiste ...

23.3.2017 8:00
§ 26 Tontin osan myyminen tontin 638-33-3505-1 muodostamiseksi, Haikkoo§ 28  Pakettiauton hankinta, Kaupunkimittaus§ ...

23.3.2017 8:00
Pöytäkirja rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien sekä LVI-tarkastajan ...

22.3.2017 8:00
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.3.2017 § 35 päättänyt seuraavasta ...

21.3.2017 10:00
Pöytäkirja liikelaitos Porvoon veden johtokunnan 14.03.2017 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 21.03.-03.04.2017 virka-aikana. Porvoon ...

21.3.2017 8:00
Kotihoidon palvelupäällikkö Ansa Lindqvist-Bergheimin viranhaltijapäätös § 5/2017, lähihoitajan valinta ...

  • Kuulutukset