Skip to content

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdeongelmat huolettavat monia. Ongelmia voi olla itsellä, perheenjäsenellä tai muulla läheisellä. Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa niihin saa apua.

Palveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti ja ne tukevat asiakkaan itsenäistä suoriutumista. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen. Toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon asiakkaan ja hänen läheistensä etu.