Hälsovårdstjänster

Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare
tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

26.11.2014

Barnavårdshjälp och fadderverksamhet underlättar barnfamiljens vardag

Barnfamiljer i Borgå kan beställa en pålitlig barnskötare hem från Mannerheims barnskyddsförering (MLL), som förmedlar skötare till barnfamiljer vid tillfälligt behov. Också samtal med familjefadder kan ordnas.

Nyhet

18.11.2014

Hälsostationernas och tandvårdens tidsbeställning fungerar igen

Felet i patientdatasystemet har åtgärdats. Hälsostationernas och tandvårdens tidsbeställning fungerar normalt igen.

Nyhet

17.11.2014

Världs-KOL-dagen firas onsdagen 19.11

Borgå hälsotjänster och de lokala apoteken har inlett en temavecka för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Västra hälsostationen deltar i temaveckan onsdagen 19.11 kl. 12–16.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


Kanta - Nationella hälsoarkivet


Influensavaccineringen startar

Senast ändrat 18.11.2014 Sorvali Aija
powered by eMedia