Hälsovårdstjänster

Borgåbornas patientuppgifter sparas i ett landsomfattande elektroniskt arkiv

De patientuppgifter som samlas vid hälso- och sjukvårdens serviceenheter i Borgå lagras från och med 7.10 i det landsomfattande elektroniska Patientdataarkivet.

Läs mera


Tidsbeställning till hälsostationerna

Suomeksi

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

26.09.2014

Borgåbornas patientuppgifter sparas i ett landsomfattande elektroniskt arkiv

De patientuppgifter som samlas vid hälso- och sjukvårdens serviceenheter i Borgå lagras från och med 7.10 i det landsomfattande elektroniska Patientdataarkivet. Via arkivet kommer patientuppgifterna att vara tillgängliga för de enheter inom hälso- och sjukvården som patienten använder. Myndiga patienter kan också själva läsa sina uppgifter i e-tjänsten Mina Kanta-sidor.

Nyhet

24.09.2014

Hälsotjänsternas kunder är nöjdare än tidigare

Kundtillfredsställelsen inom hälsovården, veterinärvården och hälsoskyddet undersöktes i våras med en kundenkät. Resultaten visar att så gott som alla enheters klienter nu är nöjdare än tidigare. Resultaten jämförs med året 2011, då föregående enkät gjordes.

Nyhet

22.09.2014

Gemensamt diskussionsmöte om förebyggande av missbruksskador

Ett gemensamt utbildnings- och diskussionsmöte för personer som är intresserande av utvecklandet av den förebyggande missbrukarvården ordnas tisdagen den 7 oktober.

Nyhet

01.09.2014

Småbarnsföräldrar inbjuds till öppna diskussionskvällar

Under hösten ordnar man sex öppna diskussionsmöten för föräldrar till barn under skolåldern i Borgå. Teman under diskussionskvällarna är barnets ålder och föräldraskap.

Nyhet

29.08.2014

Erfarenhetssakkunnig stöder personer och anhöriga som bekymrar sig för rusmedelsbruk

En erfarenhetssakkunnig fortsätter ge kamratstöd på mottagningen på Missbrukarkliniken för unga och vuxna i Borgå efter sommaruppehållet på torsdagar klockan 10–14 fr.o.m. den 4 september. Till erfarenhetssakkunniges mottagning kan söka sig alla som känner att de behöver stöd i missbruksärenden.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


Kanta - Nationella hälsoarkivet

Senast ändrat 29.09.2014 Mäkinen Meiju
powered by eMedia