Hälsovårdstjänster

Suomeksi

Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

01.09.2014

Småbarnsföräldrar inbjuds till öppna diskussionskvällar

Under hösten ordnar man sex öppna diskussionsmöten för föräldrar till barn under skolåldern i Borgå. Teman under diskussionskvällarna är barnets ålder och föräldraskap.

Nyhet

29.08.2014

Erfarenhetssakkunnig stöder personer och anhöriga som bekymrar sig för rusmedelsbruk

En erfarenhetssakkunnig fortsätter ge kamratstöd på mottagningen på Missbrukarkliniken för unga och vuxna i Borgå efter sommaruppehållet på torsdagar klockan 10–14 fr.o.m. den 4 september. Till erfarenhetssakkunniges mottagning kan söka sig alla som känner att de behöver stöd i missbruksärenden.

Nyhet

12.08.2014

Man kan anmäla sig till kamratstödsgruppen för kvinnor som upplevt våld

Borgå skyddshem startar en samtalsgrupp som erbjuder kamratstöd.

Nyhet

07.08.2014

Bröstcancerscreeningarna skjuts upp

Bröstcancerscreeningarna skjuts upp på grund av att utrustningen i undersökningsvagnen har gått sönder.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


eResepti

 

Senast ändrat 03.08.2014 Mäkimartti Päivi
powered by eMedia