Hälsovårdstjänster

Suomeksi

Ändrade öppettider i hälsotjänster under sommaren

Läkarmottagningarna koncentreras 6.7–2.8 till Västra hälsostationen, (adress Askolins väg 1). Östra hälsostationen är stängd. Läkarna koncentrerar sig på brådskande fall. Årskontroller och andra icke brådskande ärenden sköts igen från 3.8. 

Utdelningen av vårdartiklar (Västra hälsostationen) är stängd 3.8 – 7.8.2015. Annars sker utdelningen av vårdartiklar tisdag kl. 10.00–12.00 samt 14.00- 16.00, onsdag kl. 10.00 - 12.00 och torsdag kl. 10.00-12.00 samt 14.00-16.00.


Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare
tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn. (019) 548 2551

 Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

12.05.2015

Information om diabetes på Västra hälsostationen på temadagen 20.5.

Diabetesskötarna på Borgå stads hälsostationer ordnar en temadag om diabetes på Västra hälsostationen onsdagen 20.5 kl. 11-15. Till temadagen välkomnas alla som är intresserade av hur man kan förebygga diabetes, om riskerna samt om vården.

Nyhet

24.04.2015

Aggressiv magsjuka på vårdavdelningar vid Näse sjukhus - besök begränsas

På vårdavdelningarna i hälsocentralsjukhuset har förekommit symptom på magsjuka som orsakats av norovirus. Vi ber er tills vidare inte besöka avdelningarna. Vi informerar då det igen är möjligt att komma på besök.

Nyhet

17.04.2015

Veterinärjouren förnyas i början av nästa år

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar sättet att ordna veterinärjouren inom hälsoskyddets i Borgås verksamhetsområde vid sitt möte torsdagen den 22 april. Beslutsförslaget för nämnden är att jouren från början av år 2016 ordnas i samarbete med Vanda stad.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


Kanta - Nationella hälsoarkivet 


Tjänsteguide för allvarligt sjuka

Tjänsteguide för allvarligt sjuka


Happy or not - kundrespons vid hälsotjänsterna

Var du nöjd med våra service i dag?

Maj:

94 % av svaren positiva

Antalet svar: 4 256

Mycket positiv 82 %
Positiv 12 %
Negativ 2 %
Mycket negativ 4 %

Tack för responsen!

 

Senast ändrat 17.07.2015 Mäkinen Meiju
powered by eMedia