Hälsovårdstjänster

Tidsbeställning till hälsostationerna

Suomeksi

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

24.10.2014

Överföringen av patientdata till det landsomfattande arkivet framskrider

De patientuppgifter som samlas vid hälso- och sjukvårdens serviceenheter i Borgå lagras från och med 29.10 i det landsomfattande elektroniska Patientdataarkivet. Den ursprungliga tidsplanen för ibruktagande av arkivet höll inte, på grund av problem med leveransen av datasystemet.

Nyhet

15.10.2014

Influensavaccineringen startar i november

I Borgå startar vaccineringen mot influensa i november. Ett avgiftsfritt influensavaccin erbjuds de befolkningsgrupper vars hälsa väsentligt hotas av influensa eller som har betydlig nytta av vaccinet. Även alla övriga borgåbor kan få vaccinet mot säsonginfluensa, men då måste man själv köpa vaccinet.

Nyhet

15.10.2014

Diskussionsgrupp för kvinnor, som är bekymrade över sin alkoholkonsumtion

En diskussionsgrupp för kvinnor som är bekymrade över sin alkoholkonsumtion startar vid Missbrukarklinik för unga och vuxna 17.10. Gruppen har möte fredagar jämna veckor kl. 13.00 - 14.30. Plats: Missbrukarkliniken för unga och vuxna, adress Konstfabriksgatan 4 A, 3:e våningen.

Nyhet

06.10.2014

Ibruktagandet av Patientdataarkivet skjuts upp

På grund av tekniska problem med leveransen av datasystemet kommer ibruktagandet av det riksomfattande Patientdataarkivet att försenas. Vi meddelar separat, när vi har ett nytt datum för ibruktagandet.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


Kanta - Nationella hälsoarkivet

Senast ändrat 15.10.2014 Mäkinen Meiju
powered by eMedia