Framsida Service Hälsotjänster  

Hälsovårdstjänster

Suomeksi

 

Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

 

Tidsbeställning


 

Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

23.04.2014

Yersinia pseudotuberculosis-epidemin lugnar sig i Borgåregionen

Antalet personer som intagit mjölk från Uljaan tilamaito, fått symtom och kontaktat hälsovården har minskat både i Borgå och i de närliggande kommunerna (Askola, Lovisa, Borgnäs och Sibbo). För tillfället finns det 24 bekräftade Y. pseudotuberculosis-fall. Campylobacter jejuni-bakterier har hittills isolerats från sammanlagt 8 personer. Undersökningar pågår fortfarande för ett knappt tjugotal personer.

Nyhet

17.04.2014

De första resultaten från proverna på mjölkgården har blivit klara

Proverna från mjölkgården Uljaan maitotila som togs 7.4.2014 innehåller Yersinia pseudotuberculosis-bakterier och Campylobacter jejuni-bakterier. De slutliga undersökningsresultaten förväntas blir färdiga inom cirka två veckor och då vet man också om det är samma bakteriestammar som har isolerats från personer som blivit sjuka och från mjölkgården.

Nyhet

11.04.2014

Alternativen för livsmedelslaboratoriets framtida verksamhet har utretts

Utredningen om alternativen för Borgå stads livsmedelslaboratoriums verksamhet har blivit färdig. I utredningen konstateras att livsmedelslaboratoriet inte efter detta år kan fortsätta i nuvarande form. Utredningen har gjorts av FL, KTM Seija Pikkarainen.

Nyhet

10.04.2014

Hemsjukhus behandlas i social- och hälsovårdsnämnden

I Borgå ska hemsjukhusverksamhet inledas i början av maj. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 16 april.

Nyhet

03.04.2014

I Borgåregionen har påträffats smitta av tarminflammation som misstänks härstamma från mjölkråvara

Hittills har sammanlagt sju personer i Borgåregionen konstaterats ha insjuknat i tarminflammation som orsakats av Yersinia pseudotuberculosis-bakterier. Tre av de insjuknade har också kampylobakteriesmitta. Undersökningen av en person pågår ännu. Den misstänkta smittkällan är mjölkråvara som intagits utan upphettning. Mjölkråvaran är förpackad av Uljaan Tilamaito Oy.

Nyhet

Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


eResepti

 

Senast ändrat 31.03.2014 Mäkinen Meiju
powered by eMedia