Hälsovårdstjänster

Suomeksi

 

Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–16.00 samt hälsostationernas gemensamma akutmottagning mån.–tors. kl. 16–18 och fre. 16–17.
I brådskande fall tidsbeställning via den egna hälsostationens nummer

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–16.00 
Hälsostationernas gemensamma akutmottagning på Västra hälsostationen
mån.–tors. kl. 16–18 och fre. 16–17.
I brådskande fall tidsbeställning via den egna hälsostationens nummer

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Jouren vid Borgå sjukhus

Tfn (019) 548 2551

Jouren vid Borgå sjukhus från måndag till torsdag kl. 18–08 och fredagar samt helgaftnar med början kl. 17, under veckoslut och helgdagar. Tidsbeställning behövs inte.

Uppsök jouren vid Borgå sjukhus om du blir akut sjuk när hälsostationen är stängd och inte kan vänta tills du kan uppsöka vård på hälsostationen nästa vardag.

Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (ingångsvåningen)

Jouren har en separat ingång.

Jouren är öppen 24 timmar om dygnet. Jouren vid Borgå sjukhus tar hand om patienter som blivit akut och allvarligt sjuka och är i brådskande behov av vård.

Borgå sjukhus jour

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330 

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

 


Taggar: hälsovårdstjänster


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


 

Kanta - Nationella hälsoarkivet 


Tjänsteguide för allvarligt sjuka

Tjänsteguide för allvarligt sjuka


Happy or not - kundrespons vid hälsotjänsterna

Var du nöjd med våra service i dag?

Mars:

93 % av svaren positiva

Antalet svar: 3 717

Mycket positiv 81 %
Positiv 12 %
Negativ 3 %
Mycket negativ 4 %

Tack för responsen!

 

Senast ändrat 01.04.2016 Mäkinen Meiju
powered by eMedia