Hälsovårdstjänster

Tidsbeställning till hälsostationerna

Suomeksi

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

30.10.2014

Kommunerna ska höras om verkställandet av jourförordningen

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse behandlar den 3 november en mellanrapport om verkställandet av jourförordningen. Meningen är att HNS styrelse redan inom tre veckor fattar beslut om riktlinjer som i hög grad påverkar verksamheten i Borgå sjukhus och de tjänster som erbjuds.

Nyhet

27.10.2014

Hälsotjänsternas kundservice har exceptionella arrangemang tisdagen efter kl. 14

Utdelningen av förbrukningsartiklar på hälsostationen stängs torsdagen den 28 oktober undantagsvis redan kl. 14. Under eftermiddagen är det inte möjligt att göra tidsbeställningar för mottagningarna, inte heller möjligt att ge uppgifter om resultaten om undersökningar som patienterna genomgått. Allt detta beror på ett avbrott i användningen av patientdatasystemet.

Nyhet

24.10.2014

Överföringen av patientdata till det landsomfattande arkivet framskrider

De patientuppgifter som samlas vid hälso- och sjukvårdens serviceenheter i Borgå lagras från och med 29.10 i det landsomfattande elektroniska Patientdataarkivet. Den ursprungliga tidsplanen för ibruktagande av arkivet höll inte, på grund av problem med leveransen av datasystemet.

Nyhet

15.10.2014

Influensavaccineringen startar i november

I Borgå startar vaccineringen mot influensa i november. Ett avgiftsfritt influensavaccin erbjuds de befolkningsgrupper vars hälsa väsentligt hotas av influensa eller som har betydlig nytta av vaccinet. Även alla övriga borgåbor kan få vaccinet mot säsonginfluensa, men då måste man själv köpa vaccinet.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


Kanta - Nationella hälsoarkivet

Senast ändrat 15.10.2014 Mäkinen Meiju
powered by eMedia