Hälsovårdstjänster

Suomeksi

Läkarmottagningarna koncentreras i sommar till Västra hälsostationen

Läkarmottagningarna för borgåborna koncentreras 30.6–3.8 till Västra hälsostationen, (adress Askolins väg 1) Östra hälsostationen är stängd. Läkarna koncentrerar sig på brådskande fall. Årskontroller och andra icke brådskande ärenden sköts igen från 4.8.

Västra läkarstationen är öppen vardagar kl. 8.00–16.00, tidsbeställning till jourläkaren och -skötaren kl. 8.00–15.00, tfn 520 4351. På Västra hälsostationen förnyas också brådskande recept. Kantinen vid västra hälsostationen är stängd 21.7. - 1.8.2014.

Hälsocentralens kvälls- och veckoslutsjourer sköts normalt på Borgå sjukhus.

Östra hälsostationens laboratorium är stängt från 23.6.2014. Provtagningar tas vid Västra hälsostationens laboratorium (adress Askolins väg 1) mån–fre kl. 7.30–11.00.

Fysioterapi- och hjälpmedelstjänster fås begränsat under 23.6–15.8. Telefontid vardagar kl. 8.30–10.00, fysioterapi tfn 040 843 7596 och hjälpmedelstjänster tfn 520 4286. 

Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare

tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn 020 692 260 

Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

 

Tidsbeställning


 

Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

23.07.2014

Bröstcancerscreeningarna inleds i början av augusti

Mammografiscreeningarna startar igen den 4 augusti i Borgå. Till screening kallas kvinnor i Borgå som är födda 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962 och 1964.

Nyhet

15.05.2014

Hur livsmedelslaboratoriets tjänster ordnas behandlas vid social- och hälsovårdsnämnden

I en utredning som gjordes tidigare på våren om verksamheten i Borgå stads livsmedelslaboratorium, konstaterades att laboratoriets verksamhet inte längre kan fortsätta i den nuvarande formen. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 20 maj.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


eResepti

 

Senast ändrat 22.07.2014 Mäkinen Meiju
powered by eMedia