Hälsovårdstjänster

Suomeksi

Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare
tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn. (019) 548 2551

 Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

21.10.2015

Borgå stads hälsotjänster utvecklas i samarbete med klienterna – du känner igen sakkunniga klienter på att de bär en särskild pin

Verksamheten med sakkunniggrupper för klienter har kommit väl i gång i hälsotjänsterna i Borgå. I den grupp som bildades i maj finns 11 frivilliga klienter hos hälsotjänsterna, och ur de övriga besökarnas synvinkel fungerar dessa personer som sakkunniga.

Nyhet

21.08.2015

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar förslaget till budget för år 2016

Beredningen av Borgå stads budget har kommit till det skede där nämnderna ger sina egna förslag till budget för år 2016. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar sektorns budgetförslag den 27 augusti. Förslaget är förenligt med stads­styrel­sens budgetram.

Nyhet

11.08.2015

Hälsostationernas och tandvårdens tidsbeställningstelefon fungerar igen

Hälsostationernas och tandvårdens tidsbeställningstelefon fungerar normalt igen.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel) 

Kanta - Nationella hälsoarkivet 


Tjänsteguide för allvarligt sjuka

Tjänsteguide för allvarligt sjuka


Happy or not - kundrespons vid hälsotjänsterna

Var du nöjd med våra service i dag?

September:

91 % av svaren positiva

Antalet svar: 3 560

Mycket positiv 79 %
Positiv 12 %
Negativ 3 %
Mycket negativ 6 %

Tack för responsen!

 

Senast ändrat 02.11.2015 Mäkinen Meiju
powered by eMedia