Hälsovårdstjänster

Suomeksi


Vill du bli en kundsakkunnig?

I maj startar den första kundsakkunniggruppen vid hälsostationer i Borgå. Vi söker efter frivilliga som kan vara med i planeringen och utvecklandet av hälsostationer. Anmäl dig med!

Läs mer


Tidsbeställning till hälsostationerna

Västra hälsostationenLäkare
tfn (019) 520 4351
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Västra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor väster om Borgå å. Den betjänar också dem som bor norr om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Östra hälsostationen

tfn (019) 520 4233
måndag–fredag kl. 8.00–15.00 

Östra hälsostationen betjänar de borgåbor som bor söder om Borgå motorväg och Gamla Lovisavägen på östra sidan av Borgå å. 

Hälsostationer


Kvälls- och veckoslutsjour

Tfn. (019) 548 2551

 Hälsovårdscentralens jour på Borgå sjukhus är öppen kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 8.00–22.00 under veckosluten. Telefonreservation behövs. Endast nödfall sköts utan telefonreservation.

Första hjälpen och jour


Tandklinikerna

Centraliserad tidsbeställning
tfn (019) 520 4330

Tidsbeställning


Information om hälsovård och vårdanvisningar:   

Terveyskirjasto Medborgarnas hälsobibliotek (Duodecim)

Taggar: hälsovårdstjänster

Nyheter

17.04.2015

Veterinärjouren förnyas i början av nästa år

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar sättet att ordna veterinärjouren inom hälsoskyddets i Borgås verksamhetsområde vid sitt möte torsdagen den 22 april. Beslutsförslaget för nämnden är att jouren från början av år 2016 ordnas i samarbete med Vanda stad.

Nyhet

01.04.2015

Hälsostationernas klienter får komma med för att utveckla tjänsterna – sökandet av kundsakkunniga pågår

Inom Borgå stads hälsotjänster inleds i maj en ny deltagande form för utvecklandet av verksamhet, en kundsakkunniggrupp för hälsostationer. Rekryteringen av kundsakkunniga pågår nu.

Nyhet


Nödnummer 112


Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
Tfn. (09) 471 977 (direkt)
Tfn (09) 4711 (via växel)


Kanta - Nationella hälsoarkivet

 

Influensavaccineringen startar


Tjänsteguide för allvarligt sjuka

Tjänsteguide för allvarligt sjuka

Senast ändrat 13.04.2015 Mäkinen Meiju
powered by eMedia