Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Telefontjänst
Vardagar kl. 9-12
Tel. 040 168 8844

E-post
terveydensuojelu(at)porvoo.fi

Adress
Teknikbågen 1 A
06100 Borgå
Kansliet är öppet under vardagar kl. 9-15

Personalens kontaktuppgifter

Hälsoskyddets personal

Hälsosam inomhusmiljö

Suomeksi

Hälsoskyddet deltar vid behov i utredning och avlägsnande av sanitära olägenheter i bostäder och offentliga vistelseutrymmen. 

Hälsoskyddets anvisning för förfarandet vid handläggning av uppkomna misstankar om sanitära olägenheter

Hälsoskyddet övervakar dessutom regelbundet offentliga vistelseutrymmen som omfattas av anmälningsplikt. Övervakningen har beskrivits i hälsoskyddets tillsynsplan. Övervakning enligt planen är avgiftsbelagd för objekten.

Hälsoskyddets tillsynsplan

Misstänker du sanitär olägenhet?

I en hyresbostad

Kontakta den disponent som ansvarar för fastighetens underhåll eller lägenhetens ägare. Om ägaren eller disponenten inte börjar utreda eller avhjälpa den sanitära olägenheten, kan du kontakta hälsoskyddet.

I en aktielägenhet

Kontakta bostadsbolagets representant eller disponent. Om bostadsbolagets representant eller disponent inte börjar utreda eller avhjälpa den sanitära olägenheten, kan du kontakta hälsoskyddet.

I ett egnahemshus som man äger

Snabbast får du den sanitära olägenheten utredd om du vänder dig direkt till företag som utför konditionsbedömningar och utredningar av inomhusluft. Det viktigaste är att ta reda på orsaken till problemen med inomhusluften och därefter planera samt genomföra behövliga reparationsåtgärder. Du kan också kontakta hälsoskyddet för att få vidare anvisningar.

I offentliga vistelseutrymmen eller inkvarteringslokaliteter

Kontakta inrättningens direktör. De flesta offentliga utrymmen och inrättningar har färdiga modeller för åtgärder vid misstankar om sanitära olägenheter. Du kan också meddela hälsoskyddet om dina misstankar.

På din arbetsplats

Kontakta din arbetsgivare och arbetarskyddsorganisationen på din arbetsplats.   

Kontakta läkare, om du får symptom som du misstänker beror på lokalerna. Symptom i skolor ska alltid anmälas också till rektor och skolhälsovården. Om symptom i anslutning till arbetsutrymmen ska anmälan göras till företagshälsovården.

Tilläggsinformation om sanitära olägenheter i lokaler

Valvira Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Arbetarskyddet Regionalförvaltningsverket

Miljöhälsa Institutet för hälsa och välfärd

Mögelhus och fuktskador ( på finska ) Institutet för hälsa och välfärd

Radon Strålsäkerhetscentralen (STUK)

Rådgivare i frågor om konsumenträttigheter vid bostadsaffärer Konsumentverket

Bidrag vid reparationer Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Sisäilmayhdistys (om inomhusklimat)

Andningsförbundet

Allergi- och astmaförbundet

Aste ry – Förbundet för bostadshygien

 Lagstiftning

 Hälsoskyddslag (763/94) Finlex

 Hälsoskyddsförordning (1280/94)  Finlex

Senast ändrat 17.03.2016 Husberg Berit
powered by eMedia