Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Telefontjänst
Vardagar kl. 9-12
Tel. 040 168 8844

E-post
terveydensuojelu(at)porvoo.fi

Adress
Teknikbågen 1 A
06100 Borgå
Kansliet är öppet under vardagar kl. 9-15

Personalens kontaktuppgifter

Hälsoskyddets personal

Övervakning av badvatten

Suomeksi

Hälsoskyddet i Borgå stad övervakar med stöd av hälsoskyddslagen säkerheten och vattenkvaliteten på de allmänna badstränderna och bassängerna för allmänt bruk. Avsikten med övervakningen är att minska risken för sjukdomar som sprider sig genom badvatten.

Den planmässiga övervakningen beskrivs i hälsoskyddets tillsynsplan. De planmässiga kontrollerna är avgiftsbelagda för objekten.

Hälsoskyddet övervakar också med stöd av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet säkerhetsarrangemangen på badstränder och i simbassänger.

Konsumenttjänsternas säkerhet

Om du misstänker att badvattnet medför fara för hälsan

Simma inte i det förorernade vattnet. Om du misstänker att det finns blågröna alger i vattnet, använd inte vattnet i bastun och låt inte husdjuren dricka det. Meddela den som ansvarar för stranden eller bassängen. Meddela också Borgå stads hälsoskydd.

Ytterligare information om övervakning av badvatten

Hälsoskyddets tillsynsplan

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Institutet för hälsa och välfärd (på finska)

Lagstiftning

Senast ändrat 17.03.2016 Husberg Berit
powered by eMedia