4. luokka

Porvoon luontokoulu

Tulevaisuuden rakentajat, 3-4 h

Tiedämme, että lapset ovat huolissaan tulevaisuudesta. Tiedämme myös, että huolta voi parhaiten lievittää yhteisöllisyydellä ja toiminnalla. Ohjelmassa oppilaat saavat mm. tehdä yhteistyötä, harjoitella ongelmanratkaisua, rakentaa toivoa tulevaisuudesta sekä osoittaa myötätuntoa ja huolenpitoa luonnosta. Ohjelma sisältää myös asiaa ilmaston lämpenemisestä sekä luonnonlukutaidon harjoittamista.

Oppilaat saavat viisi tehtävää, joissa harjoittelevat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Tavoitteena on vahvistaa heidän omakuvaansa ja toivoa sekä antaa heille työkaluja tulevaisuuteen ja siihen muuttuvaan maailmaan, jossa he elävät.

Varauksia syyslukukaudelle otetaan vastaan luontokoulun Peda.net-sivujen varauskalenterin kautta ma 19.8.2019 klo 8 alkaen. Kultis-luokille luontokoulu on varannut syyskaudelle 20 päivää ja kevätkaudelle 15 päivää. Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle tapahtuu tammikuussa.