4. luokka

Porvoon luontokoulu

Tulevaisuuden rakentajat, 3-4 h

Tiedämme, että lapset ovat huolissaan tulevaisuudesta. Tiedämme myös, että huolta voi parhaiten lievittää yhteisöllisyydellä ja toiminnalla. Ohjelmassa Tulevaisuuden rakentajat oppilaat saavat viisi tehtävää, joissa harjoittelevat yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan, luovuuttaan, luonnonlukutaitoaan, ongelmaratkaisukykyjään sekä myötätunnon ilmaisemista luontoa kohtaan. Tavoitteena on vahvistaa heidän omakuvaansa ja toivoa sekä antaa heille työkaluja tulevaisuuteen ja siihen muuttuvaan maailmaan, jossa he elävät. Ohjelma sisältää myös asiaa ilmaston lämpenemisestä.

Varauksia kevätlukukaudelle otetaan vastaan luontokoulun Peda.net-sivujen varauskalenterin kautta ma 20.1.2020 klo 8 alkaen. Ohjelma tarjotaan viikoilla 13-14 sekä 16-18 ja luontokoulu on varannut kevätlukukauden Kultis-luokille 15 päivää.