Sinua saattaa kiinnostaa myös

442 Hamarin Kuusela

Asemakaava on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 16.6.2020 § 95.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 22.4.-22.5.2020

Asemakaavaehdotus

Selostus liitteineen

Asemakaavan videoselostus

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 22.1.–23.2.2020

Asemakaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuva

Selvitykset, jotka liittyvät asemakaavaan