487 Entinen Suomenkylän koulu ja Malmintie

Asemakaava on hyväksytty, kaupunkikehityslautakunta 12.4.2016 § 61