7. luokka

Nuorisopalvelut

7-päivät

Elokuussa nuorisopalvelut järjestää 7-luokkalaisille ryhmäytyspäiviä, joiden tavoitteena on luokkahengen kohottaminen ja oppilaiden tutustuttaminen toisiinsa. Ohjelma koostuu toiminnallisista harjoitteista, järjestävien tahojen toiminnan ja tilojen esittelystä sekä vapaamuotoisesta oleskelusta.