8. luokka

Nuorisopalvelut

Pakolaisen polku

Lokakuussa nuorisopalvelut järjestää 8-luokkalaisille yhdenvertaisuustapahtuma Pakolaisen polun, jonka tavoitteena on ennakkoluulojen murtaminen sekä erilaisuuden arvostamiseen ja suvaitsevaisuuteen kannustaminen. Toiminnallisten menetelmien ja elämyspedagogiikan kautta pyritään vaikuttamaan nuorten asenteisiin ja herättämään keskustelua muun muassa ennakkoluuloista ja niiden seurauksista.