Äidinkielen taitoja kehitetään Borgå Gymnasiumissa