Sinua saattaa kiinnostaa myös

AK 461 Kulloon yritysalue katu- ja viheralueiden rakentaminen

Suunnitelmat olivat vireillä 31.10.–7.11.2018

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä 23.1.-13.2.2019

Suunnitelmat hyväksyttiin kuntatekniikkapäällikön viranhaltijapäätöksillä, jotka olivat kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 3.9.2019.

Hyväksytyt katusuunnitelmat:

Asemakaavan 461 ”Kulloon yritysalue” kadut:

Asemakaavan 461 ”Kulloon yritysalue” viheralueet (kaavamerkintä EV):

Kulloon yritysalueen kunnallistekniikan ja viheralueiden rakentamisen urakan kilpailutus käynnistetään loppuvuonna 2019. Katujen, vesihuollon ja viheralueiden rakentaminen alueella alkaa aikaisintaan keväällä 2020.

Alueen kunnallistekniikan rakentamisen kesto on 2-4 vuotta.