Alkrog, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja rakennustapaohjeita, josta syystä niihin on syytä tutustua huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja montako kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan tarkempia ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Maaperä

Kaava-alueen tontit ovat pääosin tasamaatontteja, joissa on vaikeat pohjaolosuhteet. Osalla tonteista maaperän kantavuus on heikko, jolloin rakentamisessa on varauduttava paalutuksiin ja pihan vahvistamistoimenpiteisiin. Suunnittelukeskus Oy/FCG Planeko Oy on laatinut raportit Alkrogin asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys ja Alkrogin asemakaava-alueen maa- ja pohjarakennustyöt. Raporteissa esiintyvät hintatiedot ovat vuosilta 2005 ja 2008.

Kaupunki on stabiloinut katupohjat sekä kadun ja asemakaavassa osoitetun rakennuksen paikan välistä aluetta. Talojen korkeusasemat määräytyvät katujen mukaan. Pihan puolella maaperää ei tule korottaa.

Kaukolämpö

Alueelle tulee kaukolämpö. Tämä mahdollistaa sen, että voit valita lämmitysmuodoksi energiatehokkaan vaihtoehdon. Kaukolämmön eduista ja energiatehokkaan pientalon rakentamisesta kerrotaan enemmän Omenatarhan rakennustapaohjeiden liitteessä.

Muuta