Älykkään valaistuksen hankinta

Lucia-hankkeessa Länsirannalle rakennettavan kevyen liikenteen väylän varrelle suunnitellaan ja toteutetaan älykkään valaistuksen ratkaisuja. Hanke sisältää kolme hankintaa:

  1. älykkään valaistuksen suunnittelun hankinta
  2. älykkään valaistuksen rakentamisen hankinta
  3. älykkään valaistuksen laite- ja materiaalien hankinta

Tälle sivulle kootaan kilpailutusta varten lähtöaineistoja.

Suunnittelun hankinta

Älykkään valaistuksen suunnittelun hankinta kilpailutetaan Porvoon kaupungin kuntatekniikan suunnittelun puitesopimuskumppaneiden kesken hankintapalvelu Cloudiassa. Suunnittelun lähtöaineistoja ovat:

Rakentamisen hankinta

Rakentamisen hankinta tapahtuu alkuvuodesta 2020. Ajankohta tarkentuu myöhemmin suunnittelun edetessä.

Laite- ja materiaalien hankinta

Laite- ja materiaalihankinnat on hankkeen sääntöjen mukaan tehtävä energiatehokkaita vihreitä hankintasääntöjä noudattaen. Myös tästä aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.