Siirry sisältöön

Arvonnan järjestäjä
Porvoon kaupunki
Y-tunnus: 1061512-1
Osoite: Porvoon kaupunki
PL 785
00074 CGI

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Osallistuminen arvontaan on mahdollista täyttämällä kilpailun lomake osoitteessa:Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

Voittajien valitseminen ja ajankohta
Voittaja (1 kpl) arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu 27.6.2022. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Porvoon kaupungilla oikeus valita tilalle toinen voittaja. Arvonta päättyy 26.6.

Palkinnot
Arvonnan palkinto on 1 kappale Porvoon Energian tuulisähkösopimus vuodeksi normaalisähkön hinnalla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Palkinnon arvo on noin 310 €. Laskukaavassa oletetaan, että omakotitalo on kokoluokkaa 100–150 m2 ja vuosikulutus 22 000 kWh. Porvoon Energian Ilmastoviisas normaalisähkön hinta olisi noin 2580 € ja tuulisähkön 2890 €. Voittaja vastaa itse omasta sähkölaskustaan.

Arvontaan voivat osallistua vain yksityishenkilöt, ei esim. yritykset.Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Porvoon kaupungin päätöksiä. Porvoon kaupunki pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

Henkilötietojen käsittely
Porvoon kaupunki käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Porvoon kaupunki ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin.
Tietosuojaseloste

Voittajien nimien julkaiseminen
Voittajien nimiä ei julkaista.

Järjestäjän ja arvontaan osallistujan vastuut
Porvoon kaupunki vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat Porvoon kaupungin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Porvoon kaupunki ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Porvoon kaupungin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Porvoon kaupungista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Porvoon kaupunki pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
Muutoksista ilmoitetaan Porvoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa visitporvoo.fi

Mitkään Porvoon kaupungin järjestämät arvonnat Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen arvontaan osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista arvontojen osalta.