Siirry sisältöön

AK 553 Tarmola, Teollisuustie 4

Ehdotuksen nähtävilläoloaika 19.4. – 19.5.2023

Asemakaavamuutoksella tutkitaan lähinnä liikuntatilojen sijoittamista WS-Bookwellin entiseen kirjapainohalliin osoitteessa Teollisuustie 4. Samalla kaavatyössä tutkitaan parkkipaikkojen lisäämistä ja ajoyhteyksien kehittämistä sekä muita mahdollisia esille nousevia kehitystarpeita kiinteistön lähiympäristössä.

Vireille tulo

Asemakaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2022 alkaen. Hankkeesta on tiedotettu vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa (MRL 7 §)

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Luonnosvaiheessa järjestetään kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kuulemisen aikana kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja kommentteja. Suunnitteluaineiston nähtävillä oloaika 7.-23.12.2022 ja 2.-5.1.2023

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa järjestetään kaavan virallinen kuuleminen (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kaupungin perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta (MRL 65 §). Ilmoita muistutuksessasi kaavatyön numero 553 ja nimi Teollisuustie 4. Suunnitteluaineiston nähtävillä oloaika 19.4.-19.5.2023.


Saatujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta suunnittelutyötä tarvittaessa muutetaan. Saadut muistutukset ja lausunnot sekä niiden vastineet myös liitetään osaksi suunnitteluaineistoa.

Suunnitteluaineisto