Siirry sisältöön

AK 553 Tarmola, Teollisuustie 4

Ajankohtaista: Luonnoksen nähtävilläoloaika 7.-23.12.2022 ja 2.-5.1.2023

Asemakaavamuutoksella tutkitaan lähinnä liikuntatilojen sijoittamista WS-Bookwellin entiseen kirjapainohalliin osoitteessa Teollisuustie 4. Samalla kaavatyössä tutkitaan parkkipaikkojen lisäämistä ja ajoyhteyksien kehittämistä sekä muita mahdollisia esille nousevia kehitystarpeita kiinteistön lähiympäristössä.

Vireille tulo

Asemakaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2022 alkaen. Hankkeesta on tiedotettu vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa (MRL 7 §)

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Luonnosvaiheessa järjestetään kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kuulemisen aikana kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja kommentteja. Suunnitteluaineiston nähtävilläoloaika 7.-23.12.2022 ja 2.-5.1.2023

Saatujen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta suunnittelutyötä tarvittaessa muutetaan. Saadut mielipiteet ja kommentit sekä niiden vastineet myös liitetään osaksi suunnitteluaineistoa.