Siirry sisältöön

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustushankkeet

Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustushankkeet 2020-2022 Porvoossa.

Jokikadun pyöräkatu

Jokikatu osoitetaan pyöräkaduksi Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun ja välisellä osuudella. Pyöräkatu on uuden tieliikennelain mukainen katutyyppi. Pyöräkadulla saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla, mutta pyöräliikenteelle on annettava esteetön kulku. Jalankulku sijoittuu erillisille jalkakäytäville.


Katusuunnitelman mukaiset työt ja tarvittavat Porvoon veden saneeraustyöt sovitetaan yhteen aikataulujen ja työmaajärjestelyjen osalta. Työt käynnistyvät keväällä 2022 ja valmistuvat kesän aikana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta Jokikadun pyöräkatuhankkeelle 100 898 € (sis. alv).

Hankkeen valmistelun taustaa

-Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon kaupunkistrategia – unelmien Porvoo 2030 kokouksessaan 26. syyskuuta 2018. Strategian tavoitteeksi on asetettu Porvoolle mm.:

 • Fiksut arkiliikkumisen mahdollisuudet
 • Julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen toimivuus
 • Arkipyöräilykaupunki – ympärivuotisen pyöräilyn edistäminen ja uusien pyöräilyväylien rakentaminen
 • Ilmastotyön edelläkävijä – kestävä liikkuminen

-Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelma (hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa/18.8.2020 ja kaupunginhallituksessa/7.9.2020) ja siinä mainitut Top 9 -kärkihankkeet.
-Asemakaava 469 Empirekaupungin Jokiranta, Jokikadun ajorata on osoitettu kevytliikennepainotteiseksi kaduksi
-Kaupunkikehityslautakunnan päätös 8.12.2020:

 • Vuoden 2021 aikana valmistellaan Jokikadulla Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisen katuosuuden muuttamista pyöräkaduksi vuonna 2022.

-Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta Jokikadun pyöräkatuhankkeelle 100 898 €.

Suunnittelun eteneminen ja käsittelyvaiheet

 • suunnittelun vireilläolo 21.4.–28.4.2021 (ilmoitus vireilläolosta julkaistu 20.4.2021)
 • katusuunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus verkossa 15.9.2021
 • katusuunnitelmaluonnos nähtävillä 15.9.–24.9.2021
 • katusuunnitelmaehdotus julkisesti nähtävillä 13.–27.10.2021
 • katusuunnitelman hyväksymispäätös 5.11.2021.

Näsin ja Peippolan pyöräreitti

Pyöräliikenteen pääreitin laatutasoa parannetaan Tolkkistentien ja August Eklöfin puiston välisellä osuudella. Hanke koostuu laatukäytävätasoisista pyörätieosuuksista, kahdesta pyöräkatuosuudesta sekä liikennevalo-ohjatusta risteyksestä, jossa pyöräliikenteen pääreitti on huomioitu tunnistamalla risteystä lähestyvät pyöräilijät ilmaisimin viivytysten minimoimiseksi. Hankkeen ratkaisut tukevat kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien ympärivuotista käyttöä, sekä parantavat liikenneturvallisuutta. Maistraatinkatu ja Näse-Jutten katu muutetaan pyöräkaduiksi. Pyöräkatu on uuden tieliikennelain mukainen katutyyppi. Pyöräkadulla saa ajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, mutta pyöräliikenteelle on annettava esteetön kulku. Jalankulku sijoittuu erillisille jalkakäytäville.

Työt käynnistyivät maaliskuussa 2022 ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle 370 735 euroa, joka edellyttää hankkeen valmistumista lokakuun 2022 mennessä.

Hankkeen valmistelun taustaa

-Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon kaupunkistrategia – unelmien Porvoo 2030 kokouksessaan 26. syyskuuta 2018. Strategian tavoitteeksi on asetettu Porvoolle mm.:

 • Fiksut arkiliikkumisen mahdollisuudet
 • Julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen toimivuus
 • Arkipyöräilykaupunki – ympärivuotisen pyöräilyn edistäminen ja uusien pyöräilyväylien rakentaminen
 • Ilmastotyön edelläkävijä – kestävä liikkuminen

-Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelma (hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa/18.8.2020 ja kaupunginhallituksessa/7.9.2020) ja siinä mainitut Top 9 -kärkihankkeet.

Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle enimmäkseen 370 735 euroa, joka edellyttää hankkeen valmistumista lokakuun 2022 mennessä.

Suunnittelun eteneminen ja käsittelyvaiheet

 • Suunnittelun vireilläolo 29.9.2021-6.10.2021
 • Hankkeen käynnistymistiedote ja asukaskysely 31.1.2022-14.2.2022
 • Katusuunnitelmaehdotukset julkisesti nähtävillä 6.4. – 20.4.2022
  • Jalankulku- ja pyörätie välillä Tolkkistentie ja Maistraatinkatu
  • Jalankulku- ja pyörätie välillä Näse-Juttenkatu ja August Eklöfin puisto
 • Katusuunnitelmaehdotukset ja pyöräkatujen liikennejärjestelysuunnitelmat kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen käsiteltäväksi 3.5.2022

Aleksinpuiston pyöräreitti