Siirry sisältöön

Suunnittelun periaatteet

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös alueen suunnittelulle periaatteita.

  • Länsirannan ja Kokonmäen vapaa-ajan, matkailun ja virkistystoimintoja kehitetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja alue kytketään Gammelbackan suuntaan.
  • Alueella on selkeä identiteetti ja laadukas julkisivu Tolkkistentien suuntaan. Monitoimiareena määrittää vahvasti alueen identiteetin muodostumista. Alueella sijaitsee eri aikakausina rakennettuja kohteita ja paikkoja, jotka liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Suhde avoimeen maisematilaan ratkaistaan huolitellusti.
  • Alueella on ei-kaupallista sisä- ja ulkotilaa, helposti saavutettavia matalan kynnyksen omatoimista liikuntaa tukevia sekä esteettömiä paikkoja. Alue mahdollistaa myös kulttuuritarjonnan kehittämisen ja tarjoaa mahdollisuuden seudullisten tapahtumien järjestämiselle.
  • Suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Selvitetään energiatehokkaiden ratkaisujen ja puurakentamisen hyödyntämistä.
  • Lisäksi tutkitaan tilavarauksia alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi myöhemmässä vaiheessa: esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli, sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.
  • Liikenne on sujuvaa ja turvallista kaikilla kulkuvälineillä. Kevyenliikenteen väyliä kehitetään niin, että alue on saavutettava kaiken ikäisille liikkujille. Alueen pysäköintikapasiteetti mitoitetaan riittäväksi suhteessa auto- ja polkupyöräpaikkatarpeeseen.
  • Kehitysyhtiö suunnittelee toteutuksen vaiheistuksen siten, että liikuntakeskuksen käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittoja. Uusi jäähalli ja uudet sisäpalloilutilat on toteutettava ennen kuin vanhoja tiloja puretaan tai niiden käyttötarkoitusta muutetaan. Myös muiden liikuntapaikkojen ja -tilojen osalta huomioidaan liikuntamahdollisuuksien jatkuvuus.