Siirry sisältöön

ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen Myrskyläntien (mt1605) pyörätie välille Lakkapolku-Papinjärventie. Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 21.8.2018 Huhtisen koululla ja kohteen tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 27.3.2019-26.4.2019. Hankkeen tiesuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2021 osuudelle Parikiventie – Papinjärventie, ja tämä osuus valmistuu keväällä 2022. Osuuden Lakkapolku – Parikiventie tiesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty.

Nykytilanteen ongelmat

 • Koululaisia ja muuta kevyttä liikennettä ajoradalla.
 • Kapeat pientareet ja maantien päällysteen kunto heikko.
 • Geometria ja näkemät paikoin heikkoja.

Tavoitteet

 • Luodaan koululaisille turvallisemmat kulkuyhteydet.
 • Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta sekä kulkumahdollisuuksia.
 • Parannetaan työmatkapyöräilyn yhteyksiä Porvoon suuntaan.
 • Maantien liikenneturvallisuuden varmistaminen ja parantaminen.
 • Liittymien ja näkemien parantaminen.
 • Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen.

Suunnitelma ja toteutus

 • Osuus välillä Parikiventie – Papinjärventie avautuu liikenteelle loppukeväästä 2022.
 • Osuuden valmistuttua on mahdollista päästä pyörätietä pitkin Papinjärventieltä kohti kaupunkia lähes moottoritien liittymien kohdalle saakka. Ennen moottoritietä on varsinkin pienten pyöräilijöiden kuitenkin turvallisinta pyöräillä kohti kaupungin keskustaa Hambontien, Hambonkaaren ja Varjosillantien kautta (reittikartta).
 • Osuuden Lakkapolku – Parikiventie tiesuunnitelman hyväksymisen aikataulu on epävarma. Tiesuunnitelman edistäminen on ELY:n kohdelistalla, mutta rahoitus ei ole vielä varmistunut.

Maantie 1605 Porvoo – Myrskylä

Myrskyläntien pyörätien havainnevideo.