Sinua saattaa kiinnostaa myös

Asumisen ohjelma 2020–2030

Asumisen ohjelman päivitystyö on käynnistynyt. Edellinen ohjelma oli laadittu vuosille 2013–2018. Ohjelman tavoitteena on ohjata asumista ja sen kehittämistä Porvoossa asukkaiden monipuolisia tarpeita varten. 

Ohjelman valmisteluun on nimetty työryhmä, jossa on edustus kaupungin eri toimialoilta. Oh­jel­man laa­ti­mi­nen aloi­tet­tiin Porvoon kau­punkikehityksen toimesta syksyllä 2019 ja pyritään saattamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana. 

Asukkaat voivat osallistua ohjelman valmisteluun kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on ollut asumisen kysely, toinen vaihe kaikille avoin asumisen työpaja sekä kolmas vaihe nähtäville tulevan ohjelmaluonnoksen kommentointi.

Asumisen ohjelmasta ja sen päivitystyön etenemisestä tiedotetaan tällä sivulla. 

Esitys asumisen ohjelmaluonnoksesta, kaupunginhallituksen kokous 

Asumisen ohjelmaluonnos 2020-2030

Asuntotuotantoennuste 2019-2040

Asumisen kyselytulokset 2020

Asumisen työpajatulokset 2020

Timo Aron esitys asumisen työpajassa 27.2.2020

Hanna Dhallmannin esitys asumisen työpajassa 27.2.2020

Aija Tasan esitys asumisen työpajassa 27.2.2020


Asuntopoliittinen ohjelma 2013–2018 (tätä päivitetään)