Sinua saattaa kiinnostaa myös

Asumisen ohjelma 2020–2030

Asuntopoliittisen ohjelman päivitystyö on käynnistynyt. Edellinen ohjelma oli laadittu vuosille 2013–2018. Ohjelman tavoitteena on ohjata asumista ja sen kehittämistä Porvoossa asukkaiden monipuolisia tarpeita varten. 

Ohjelman valmisteluun on nimetty työryhmä, jossa on edustus kaupungin eri toimialoilta. Oh­jel­man laa­ti­mi­nen aloi­tet­tiin Porvoon kau­punkikehityksen toimesta syksyllä 2019 ja pyritään saattamaan valmiiksi kesällä 2020. 

Asukkaat voivat osallistua ohjelman valmisteluun kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on asumisen kysely, toinen vaihe kaikille avoin asumisen työpaja sekä kolmas vaihe myöhemmin keväällä nähtäville tulevan ohjelmaluonnoksen kommentointi. Näistä tiedotetaan tällä sivulla.

Asuntotuotantoennuste
Asumisen kyselytulokset 2020
Asumisen työpajatulokset 2020
Timo Aron esitys asumisen työpajassa 27.2.2020
Hanna Dhallmannin esitys asumisen työpajassa 27.2.2020
Aija Tasan esitys asumisen työpajassa 27.2.2020


Asuntopoliittinen ohjelma 2013–2018 (tätä päivitetään)