Asunnontarkastus

Tarkastus on terveydensuojeluviranomaisen toimenpide, jolla selvitetään, aiheutuuko asunnosta terveyshaittaa tiloissa oleskeleville. Tarkastus suoritetaan, kun on syytä epäillä, että asunnossa on terveyshaitta, eikä kiinteistön omistaja ole ryhtynyt toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi.
Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta tai muuta terveyshäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveyshaittaa voivat aiheuttaa esimerkiksi:
• puutteellinen ilmanvaihto
• liian korkea/matala lämpötila
• kosteusvauriot ja vahinkoeläimet
• kemialliset epäpuhtaudet
• hajut esim. tupakansavu
• melu
Terveyshaitan arvioinnissa ja tarkastuksessa noudatetaan Terveydensuojelulain säännöksiä.

Näin terveyshaittaa ryhdytään selvittämään.

Asunnon terveyshaitan selvittäminen tulee ympäristöterveydenhuollossa vireille asukkaan tai asunnon omistajan kirjallisen tai suullisen yhteydenoton takia.

Vireille ottaminen edellyttää seuraavien tietojen toimittamista:
• asukkaan nimi ja yhteystiedot
• kiinteistön omistajan nimi
• omistajan tai isännöitsijän yhteystiedot
• yhteydenoton syy (terveyshaittaepäily)
• milloin ilmoittaja on ollut asiasta yhteydessä kiinteistön omistajaan / isännöitsijään
• tiedot aikaisemmista tutkimuksista sekä todetuista vaurioista.

Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa asianosaisille kirjallisesti, että kohde on vireillä. Terveystarkastaja ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen kaikille asianosaisille. Asianosaisia ovat esimerkiksi asukas, kiinteistön omistaja ja huoneisto-osakkeen omistaja.
Kaikilla on oikeus osallistua tarkastukseen. Asukkaan tahdon vastaisesti asunto tarkastetaan vain, jos asunnon epäillään aiheuttavan vakavaa terveyshaittaa asukkaalle tai hänen naapureilleen.

Toimenpidepyynnöt otetaan käsittelyyn pääsääntöisesti vireille tulojärjestyksessä kahden kuukauden sisällä.

Näin valmistaudut asunnon tarkastukseen

Vältä tupakointia, voimakkaasti tuoksuvien aineiden käyttöä, ruoanlaittoa ja ikkunatuulettamista tilassa ennen tarkastusta.

Hanki etukäteen tarkastettavan tilan pohjapiirustukset ja LVI-piirustukset sekä mahdolliset selvitykset tehdyistä remonteista ja mittauksista, jotta terveystarkastaja voi tutustua niihin tarkastuksen yhteydessä.
Lue lisää:
Näin asunnontarkastus etenee