Hoppa till innehåll

Kosttjänster

Kvalitet är viktig

I det moderna centralköket tillreds cirka 10 000 portioner per dag. I val av råvaror är vi måna om deras inhemska ursprung och strävar också efter att öka andelen närproducerad mat. Att iaktta näringsrekommendationerna styr vårt arbete. Det är en hederssak för oss att portionerna håller en jämn högklassig nivå. Vi följer noga med responsen från användare och smakrådets utvecklingsönskemål.

Planeringen av måltiderna utgår från näringsarbetsgruppens kvalitetshandbok. Den roterande matsedeln är sex veckor. I planeringen beaktar vi både kundresponsen och mattraditionerna under högtiderna. Dessutom ordnar vi dagar med önskerätter.

Bjud in en representant från kosttjänster till föräldramötet

Vi från kosttjänster kommer väldigt gärna med på föräldramöten för att diskutera skolmaten! Kontakta Leila Korhonen:

Leila Korhonen

Tf. verkställande direktör