Auditointiraportti: Kiinteistönhallintaa kehitetään edelleen