Skip to content

Avustuksia saaristoalueen kehittämiseen

Porvoon kaupunki myöntää avustuksia Porvoon saaristoalueen kehittämishankkeille.

Saaristoalueella tarkoitetaan Porvoon kaupungin alueella olevia asuttuja saaria, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, kuten esimerkiksi Pirttisaari, Bodö ja Pellinki sekä lisäksi Emäsalon, Vessölandetin ja Tirmo-Fagerstan alueita.

Avustukset kohdistetaan kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaan siten, että niillä kehitetään etupäässä saaristossa vakituisesti asuvien asukkaiden elinolosuhteita ja toimintaedellytyksiä. Avustusta voidaan myöntää saariston infrastruktuurin kehittämistä edistäviin tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi maa- ja vesiliikenteen, tietoliikenteen tai vesihuollon kehittämishankkeita.

Avustusmääräraha on kaikkiaan 40 000 euroa, ja avustusten myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

Avustuksia voi hakea saaristoalueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys tai yhteisö. Hakuaika päättyy 12. toukokuuta 2017.

Hakuohje

Hakemus laaditaan kirjallisesti vapaamuotoisena siten, että siihen sisältyvät seuraavat tiedot:

  • hakijataho sekä vastuullinen asianhoitaja yhteystietoineen
  • kirjallinen kuvaus hakemuksen kohteena olevasta toiminnasta ja sen ajoituksesta
  • arvio miten hanke edistää saaristoalueen väestön elin- ja toimintaolosuhteita
  • hankkeen kokonaiskustannukset,
  • anottu avustussumma, sekä muiden mahdollisten rahoittajien tai osallistujien osuudet kustannuksista,
  • mahdolliset liitteet.

Hakemus toimitetaan 12.5.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella:

Porvoon kaupunki
Kompassi
Pl 23
06101 Porvoo

tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@porvoo.fi


Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Martin Söderlund, puh. 040 504 9873, martin.sodelund@porvoo.fi

19.4.2017 9:43

Tunnisteet: Avustukset