Bändikämpän vuokrausehdot ja säännöt

Hallinnointi ja valvonta 

Porvoon nuorisopalvelut on vuokrannut tilat Porvoon vedeltä ja vuokraa ne edelleen bändeille.
Porvoon veden ja nuorisopalveluiden työntekijöillä on oikeus mennä omilla avaimillaan bändien vuokraamiin tiloihin.
Nuorisopalveluiden henkilökunta tekee tiloihin tarkistuskäyntejä päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Tilan vuokraus

Treenitilat vuokrataan ensisijaisesti 15–28-vuotiaille porvoolaisille nuorille. Osa bändin jäsenistä voi poiketa ikä- ja porvoolaisuusehdoista. Tiloja vuokrataan myös vanhemmille, mikäli tiloja jää vapaaksi.
Treenitiloja on kahdeksan kappaletta suuruudeltaan 7–47 neliötä (m²). Suurimmissa tiloissa voi treenata kaksi bändiä. Tästä sovitaan erikseen bändien kanssa.
Tilojen kuukausivuokra on 4,70 euroa/neliö (m ²) alle 29-vuotiaille ja 5 euroa/neliö (m²) yli 29-vuotiaille.
Bändille annetaan yksi ulko-oven ja yksi sisäoven avain, jotka bändin yhteyshenkilö kuittaa saaduiksi.
Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Mikäli bändi ei täytä ikä- ja porvoolaisuusehtoja, vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi.
Alaikäisten bändiläisten osalta huoltajat allekirjoittavat vuokrasopimuksen ja suostumuksen tilojen vuokraamiseen.
Uusilla bändeillä on kolmen kuukauden koeaika.
Treenitiloja vuokraavalla ei ole oikeutta jälleenvuokrata tai lainata tiloja ulkopuolisille.
Vuokralasku lähetetään kerran kuussa. Alaikäisten bändien osalta, lasku lähetetään yhdyshenkilön huoltajalle.

Tilan käyttö

Tiloissa saa treenata joka päivä klo 9–23 välisenä aikana.
Laitteiden roudaus on sallittu muinakin aikoina.
Bändin jäsenet ovat velvollisia täyttämään tilan käytön seurantalistaa, aina kun ovat olleet soittamassa.
Tilojen ikkunat on pidettävä kiinni silloin kun soitetaan.
Tilassa saavat treenata ja oleskella vain hakemuksessa ilmoitetut henkilöt.
Treenitilat on tarkoitettu vain soittamiseen. Yöpyminen ja asuminen tiloissa on kielletty.
Tupakointi sekä muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on ehdottomasti kielletty tiloissa.
Bändi vastaa itse tilojen siisteydestä. Talosta löytyy siivousvälineitä yhteiseen käyttöön ja ulkona on roska-astia.
Treenitilan seinille tai kattoon ei saa laittaa ja ripustaa kankaita tai mattoja. Mikäli tilan akustiikkaa haluaa kohentaa, on materiaalin oltava palamatonta materiaalia.
Soittotreenien päätyttyä kaikki sähkölaitteet on otettava irti pistorasioista.

Bändin yhteyshenkilö ja bändin jäsenet 

Bändi valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön. Yhteyshenkilö allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja saa avaimet tilaan.
Nuorisopalvelut on tilaan liittyvissä asioissa yhteyksissä ensisijaisesti yhteyshenkilöön.
Yhteyshenkilö on yhteyksissä muihin bändin jäseniin ja pitää huolen siitä, että sääntöjä noudatetaan.
Yhteyshenkilön on ilmoitettava nuorisopalveluihin viipymättä, mikäli bändin jäsenten yhteystietoihin tulee muutoksia.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Sääntörikkomusten takia nuorisopalvelut voi irtisanoa vuokrasopimuksen.
Varoitusmenettely koostuu kahdesta varoituksesta, jonka jälkeen sopimus irtisanotaan. Tällöin tila on tyhjennettävä välittömästi. Mikäli tilaa ei pyynnöstä huolimatta tyhjennetä, tyhjennetään se nuorisopalveluiden voimin ja aiheutuneista kuluista laskutetaan bändiä.
Bändillä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus. Tällöin vuokrasopimus päättyy kuun lopussa.
Nuorisopalvelut voi purkaa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen (ikä- ja porvoolaisuusehdot), mikäli tilaan on tulossa vuokrausehdot täyttäviä bändejä. Tilan tyhjennysaikataulusta sovitaan aina erikseen.

Muuta

Bändillä on velvollisuus esiintyä Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden tilaisuuksissa kerran vuodessa, yhdessä sovittuna ajankohtana.
Nuorisopalvelut ei ole vakuuttanut bänditilojen irtaimistoa vaan bändit huolehtivat vakuutuksista itse.
Ilmoita nuorisopalveluiden yhteyshenkilölle mikäli huomaat epäkohtia, rikkoutumisia tai muuta huomioitavaa tiloissa.
Ulkoalueella oltaessa on käyttäydyttävä asiallisesti, ottaen huomioon lähistöllä asuvat asukkaat. Tiloihin johtavalla hiekkatiellä pitää ajaa hitaasti.

Nuorisopalveluiden yhteyshenkilö

Nuorisotyöntekijä Maija Ahtinen, 040 485 7808
maija.ahtinen@porvoo.fi