Domargårdin jätekeskusta uudistetaan, jäteasema-asiakkaille korvaava ajoreitti