Ehdit vielä vaikuttaa asumisen ohjelman valmisteluun