Eklöfska skolanin oppilaiden ja henkilökunnan yhteishenki muotoutuu