Skip to content

Ekotekojen Porvoo

Porvoon kaupunki on sitoutunut edistämään ratkaisuja, jotka säilyttävät kaupungin nykyisten metsien ilmakehän hiiltä sitovan tason ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Ratkaisuja haetaan maankäytön ja liikenteen suunnittelun avulla sekä ohjaamalla rakentamisen ketjua, jotta yhdyskuntarakenne muuttuisi energiatehokkaaksia. Tämä tarkoittaa mm. pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosimista sekä kaupunkitaajamien tiivistämistä ja eheyttämistä.

Tehokas keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on myös uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä hyödyntäminen. Porvoon Energian kaukolämmön tuotannossa polttoaineena käytetään pääasiassa biopolttoaineita, jolloin kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt jäävät erittäin alhaisiksi.   

Tälle sivustolle on koottu tietoa  asukkaille arkipäivän valintojen helpottamiseksi. Sivustolta löydät Porvoon kaupungin tarjoamat mahdollisuudet tehdä ilmastonmuutosta hidastavia valintoja. Lisäksi sivustolla on tietoa myös muista paikallisista hiilijalanjälkeäsi pienentävistä valinnoista kuten kierrätyksestä sekä lähiruokapiireistä.