Eläinsuojelu Itä-Uudenmaan alueella

  • Voit ottaa yhteyttä eläinsuojeluviranomaisiin jos epäilet, että eläimiä kohdellaan tai hoidetaan puutteellisesti.
  • Tarkastus tehdään saman päivän aikana kiireellisissä tapauksissa, joissa eläimen henki on vaarassa tai epäily koskee poikkeuksellisen vakavaa eläinsuojelurikosepäilyä.

Itä-Uudenmaan alueen eläinsuojeluviranomaiset

  • Valvontaeläinlääkäri puh. 0400 692 931, valvontaelainlaakari@porvoo.fi
  • Poliisi puh. 0295 419 800 (Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vaihde)
  • Hätätapauksissa 112

Eläinsuojelutyön tavoitteena on varmistaa eläinten hyvä kohtelu ja valvoa eläintenpidon lainmukaisuutta.

Eläinsuojeluasioissa toimivaltaisia viranomaisia ovat valvontaeläinlääkäri, kaupungineläinlääkärit sekä poliisi, joilla kaikilla on lakiin perustuva oikeus suorittaa eläinsuojelutarkastus.

Itä-Uudenmaan alueella eläinsuojelutarkastuksia tekee pääasiassa valvontaeläinlääkäri, mutta päivystysaikaan myös praktikkoeläinlääkäri tai poliisi voivat hoitaa kiireellisiä tapauksia.

Eläinsuojeluvalvonta perustuu eläinsuojelulakiin (247/1996), sekä kyseisen lain nojalla annettuihin asetuksiin ja päätöksiin.

Lisätietoja

Eläinsuojeluilmoituksen teko

Jos herää epäilys, että eläintä ei hoideta eläinsuojelulain säännösten mukaisesti, voi asiasta tehdä eläinsuojeluilmoituksen valvontaeläinlääkäri.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Nimettömiä ilmoituksia ei oteta vastaan. Ilmoittajan tietoja ei kerrota tarkastuskohteessa.

Eläinsuojeluilmoitusten perusteella eläimen pitopaikassa tehdään eläinsuojelutarkastus mahdollisimman pian. Jos eläimen henki on vaarassa, tai epäily koskee poikkeuksellisen vakavia puutteita eläinten pidossa, tarkastus tehdään saman päivän aikana.

Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita tai säännösten vastaisuuksia, annetaan eläimen pitäjälle kirjallinen korjausmääräys. Tavallisimmin määräyksiä annetaan koskien eläimen pitopaikkaa tai eläinten hoitoa ja kohtelua. Määräysten noudattaminen varmistetaan uusintatarkastuksella.

Säännöllinen valvonta

Viranomaiset valvovat säännöllisesti sellaisia kohteita, joissa pidetään runsaasti lemmikki- tai seuraeläimiä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta eläintenpidosta on tehtävä eläinsuojeluasetuksen (396/1996) mukainen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Lue lisää:

Eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia.

Eläinpitäjärekisteriin ilmoitetaan pitopaikat ja eläinten pidon aloitus ja lopetus tällaisessa paikassa.