Eläintautien torjunta

Eläintauti on sairaus, joka voi siirtyä eläimestä toiseen eläimeen. Monet eläintaudit voivat tarttua myös ihmisiin. Tällaisia tauteja kutsutaan zoonooseiksi. Eläintauteja voivat aiheuttaa bakteerit, virukset, sienet, loiset ja prionit.

Eläintautien vastustustyö kuuluu kaupungineläinlääkäreille. Sitä ohjaavat aluehallintovirasto sekä Ruokavirasto.

Jos eläimen omistaja tai siitä huolehtiva henkilö havaitsee eläimessä sellaisia oireita, jotka voivat olla jonkin vastustettavan eläintaudin aiheuttamia, on oireista ilmoitettava viipymättä eläinlääkärille.

Vastustettavat eläintaudit

Erityisen vakavia seuraamuksia aiheuttavia eläintauteja vastustetaan lakisääteisin toimenpitein. Vastustettavat eläintaudit jaetaan kolmeen ryhmään:

  • vaaralliset, esimerkiksi pernarutto ja raivotauti
  • helposti leviävät, esimerkiksi suu- ja sorkkatauti, sikarutto
  • valvottavat eläintaudit, esimerkiksi myyräekinokokkoosi, lampaiden maedi-visna

Kun epäillään vastustettavaa eläintautia, ryhdytään selvittämään sen syytä, pyritään estämään taudin leviäminen ja hävittämään se. Seurantaan, ennaltaehkäisyyn ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläintautilaissa (441/2013).

Terveysvalvontaohjelmat

Joillekin eläintaudeille on voimassa lakisääteinen terveysvalvontaohjelma. Taudin esiintymistä eläintenpitopaikoissa seurataan jatkuvasti ottamalla näytteitä.

Esimerkiksi salmonellan torjumiseksi on voimassa pakollinen terveysvalvontaohjelma, johon tietyntyyppisten nauta-, sika tai siipikarjatuotantotilojen on kuuluttava.

Lue lisää:
Valtakunnalliset terveydenhuolto-ohjelmat Ruokavirasto

Lisätietoa