Eläinten tuonti ja vienti

Eläinten tuontiin ja vientiin liittyy eläintautien leviämisen riski, ja sen vuoksi niitä säädellään lainsäädäntöön perustuvilla vaatimuksilla. Tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin mukaan.

Vaatimuksiin vaikuttaa myös kohde- tai alkuperämaa, erityisesti se, onko kyse eläinten liikkumisesta EU:n jäsenmaissa vai sen ulkopuolisissa maissa. Lähtömaan eläintautitilanne vaikuttaa tuontivaatimuksiin erityisen paljon.

Aloita valmistelu ajoissa

Tuonti- tai vientivaatimusten täyttäminen voi viedä runsaasti aikaa muun muassa vaadittujen eläintautitutkimusten vuoksi. Eläimen matkustamisen valmistelu onkin aloitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Tuontivaatimusten vastainen eläimen tuonti, niin sanottu laiton tuonti, on aina suuri riski sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Tuoja on vastuussa siitä, että kaikki tuontiehdot täyttyvät, sekä mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat ehtojen vastaisesta tuonnista.

Tarkista vientivaatimukset

Vientivaatimusten selvittäminen on viejän vastuulla. Neuvoja voi pyytää kaupungineläinlääkäreiltä tai Ruokavirastolta.

Kun eläin viedään EU:n ulkopuoliseen maahan, vientiehdot kuuluvat kohdemaan lainsäädännön piiriin. Tarkimmat tiedot vientiin liittyvistä vaatimuksista, kuten tarvittavista todistuksista, saa selville maan suurlähetystöstä.

Vientitodistus kaupungineläinlääkäriltä

Jos eläimen vienti vaatii virallisen eläinlääkärintodistuksen, kaupungineläinlääkärit tekevät eläimelle tarkastuksen ja kirjoittavat vientitodistuksen.