Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma - ELKO

Kaupungin Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma on valmisteltu vuorovaikutuksessa yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten edustajien, kaupungin luottamushenkilöiden sekä muiden elinkeinoelämän kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa.

Keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet elinkeinoelämän kehittämiseksi ovat:

1. Kaupungin väkiluku kasvaa.
2. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan.
3. Yritysten toimintamahdollisuuksia edistetään.
4. Kaupungin ympäristötavoitteilla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.11.2014 ja se on voimassa vuoden 2017 loppuun.