Elintarviketyön todistukset ja hygieniaosaaminen

Työntekijä joka työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita on esitettävä todistus terveydentilastaan. Todistuksen antaa terveydenhuollon ammattilainen joka haastattelee työntekijän.

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan

  • elintarvikehygienian perusteiden hallintaa
  • tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä
  • ajankohtaisten alaa ja toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruoan käsittely sekä asiakkaille luovutettavat elintarvikkeet ovat turvallisia. 
Elintarvikehuoneistossa tulee olla vastuuhenkilö, joka huolehtii henkilökunnan hygieniakoulutuksesta, valvoo hygieniaa ja henkilökunnan tarvittavia terveystodistuksia.