Elintarvikevalvonta

Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti

Ympäristöterveydenhuollon asiointipisteessä ja valvonnan yhteydessä on toistaiseksi voimassa vahva kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä, jos sille on terveydellinen este.

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Lue lisää: Ilpassa ilmoitat elintarvikelain mukaisen toiminnan 
Tee ilmoitus: ilppa.fi 

COVID-19-koronavirus

Ruokaviraston ohje: Ravintola myytkö noutoruokaa koronapandemian aikana? 

Porvoon ympäristöterveydenhuolto ohjeistaa elintarvikealan toimijoita seuraamaan koronavirukseen (Covid-19) liittyviä, tilanteen mukaan päivittyviä ohjeita mm. Aluehallintoviraston, THL:n ja Ruokaviraston sivuilta.

Lue lisää:
Ruokavirasto

Usein kysyttyä COVID-19-koronaviruksesta elintarvikealan yrityksille.

FAQ on coronavirus COVID-19 and Food Sector

Aluehallintovirasto

Usein kysytyt kysymykset.koronaviruksesta

Guidance and advice restaurants and coronavirus

THL

Koronaepidemia: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset

Coronaepidemic: situation update on coronavirus

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.

Valvonta kohdistuu

 • elintarvikkeiden valmistukseen
 • varastointiin
 • kuljetuksiin
 • myyntiin
 • käsittelyyn ja
 • tarjoiltaviin tuotteisiin.

Kuluttajat

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos

 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • sinulla on huomauttamista elintarvikehuoneistoista tai elintarvikkeen laadusta
 • havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista tai, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta, elintarvikkeista ja hygieniaosaamisesta.

Yrittäjät

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston tai sen toimintaan tulee muutoksia
 • keskeytät tai lopetat elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • suunnittelet kontaktimateriaalitoiminnan aloittamista
 • suunnittelet alkutuotannon tuotteittesi myyntiä
 • suunnittelet tupakkatuotteiden tai nikotiinivalmisteiden myyntiä
 • epäilet asiakkaan/kuluttajan saaneen tuotteestasi ruokamyrkytyksen
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

Yrittäjän tulee myös itse valvoa toimintaansa ja tuotteittensa laatua omavalvontasuunnitelman avulla.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistuttava, että kaikki niiden vastuulla olevat tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat.

Elintarvikevalvonnan yhteystiedot