Elintarvikevalvonta

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Lue lisää: Ilpassa ilmoitat elintarvikelain mukaisen toiminnan 
Tee ilmoitus: ilppa.fi 

Lue lisää:
Ravintoloiden, kahviloiden ja muiden tarjoilupaikkojen toimintaan liittyvät rajoitukset 1.6. - 31.10.2020. Information also in english.

Lue lisää: Ruokavirasto

Ravintola, valmistatko ruokaa kauppoihin myytäväksi poikkeustilanteen aikana  

Kuljetatko ruokaa poikkeustilanteen aikana

Ravintola, myytkö noutoruokaa poikkeustilanteen aikana  

Usein kysyttyä COVID-19-koronaviruksesta elintarvikealan yrityksille. 

Porvoon ympäristöterveydenhuolto ohjeistaa elintarvikealan toimijoita seuraamaan koronavirukseen (Covid-19) liittyviä ohjeita.

Lue lisää:

Ohjeita elintarvikealan toimijoille miten toimia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

Ohjeita elintarvikeyrityksille koronaviruksen varalta

Ohjeita elintarvikkeita asiakkaille kuljettaville toimijoille koronavirus-poikkeustilanteessa

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.

Valvonta kohdistuu

 • elintarvikkeiden valmistukseen
 • varastointiin
 • kuljetuksiin
 • myyntiin
 • käsittelyyn ja
 • tarjoiltaviin tuotteisiin.

Kuluttajat

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos

 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • sinulla on huomauttamista elintarvikehuoneistoista tai elintarvikkeen laadusta
 • havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista tai, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta, elintarvikkeista ja hygieniaosaamisesta.

Yrittäjät

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston tai sen toimintaan tulee muutoksia
 • keskeytät tai lopetat elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • suunnittelet kontaktimateriaalitoiminnan aloittamista
 • suunnittelet alkutuotannon tuotteittesi myyntiä
 • suunnittelet tupakkatuotteiden tai nikotiinivalmisteiden myyntiä
 • epäilet asiakkaan/kuluttajan saaneen tuotteestasi ruokamyrkytyksen
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

Yrittäjän tulee myös itse valvoa toimintaansa ja tuotteittensa laatua omavalvontasuunnitelman avulla.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistuttava, että kaikki niiden vastuulla olevat tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat.

Elintarvikevalvonnan yhteystiedot