Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja kontaktimateriaalit

Pakkausmerkinnät

Ammattimaisesti valmistetuissa elintarvikkeissa, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle, on oltava lainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät. Vaatimus koskee myös suurtalouksien tuottamia elintarvikkeita ja elintarvikkeita, jotka toimitetaan suurtalouksille.
Elintarvikealan toimijan on huolehdittava, että elintarvikkeesta annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja riittävät, eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
Kaksikielisissä kunnissa merkinnät on tehtävä sekä suomeksi että ruotsiksi.
Lisätietoja:
Tietoa elintarvikkeista Ruokavirasto
Elintarviketieto-opas Ruokavirasto
Pakkausmerkinnät Ruokavirasto
Elintarvikealan oppaat Ruokavirasto

Kontaktimateriaalit

Kontaktimateriaalit ovat materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esim. elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja -välineet, elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ja kertakäyttökäsineet.

Niihin kuuluvat myös aineet ja tarvikkeet, esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa.

Materiaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisessa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka

  • voisivat vaarantaa ihmisen terveyden
  • aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen
  • aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Ilmoita toiminnasta

Alan toimijat vastaavat materiaalien turvallisuudesta ja muiden vaatimusten täyttymisestä. Toimijoiden on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta ympäristöterveydenhuoltoon.

Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä tai laadunhallintajärjestelmä.

Kontaktimateriaalitoimijoita ovat esimerkiksi

  • kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
  • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
  • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
  • kontaktimateriaalien maahantuontia ja maastavientiä harjoittavat toimijat.