Energiansäästöä kaupungin rakennuksissa

Porvoon kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulusta vuoden 2017 tasosta 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi energiatehokkuus on keskiössä kaikessa, joka liittyy kaupungin rakennuksiin.

Esimerkkejä:

  • Kaikkiin uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin asennetaan aurinkopaneelit. Lisäksi aurinkopaneeleja asennetaan 3-5 vanhaan rakennukseen vuodessa.
    Aurinkovoimaa kaupungin rakennuksissa
  • Kaukolämpöä käytetään kaukolämpöalueella ja Porvoon energian tuottama kaukolämpö on lähes kokonaan uusiutuvaa.
  • Muualla käytetään maalämpöä, jos ei ole kyse pohjavesialueesta, ja ilma-vesilämpöpumppuja.
  • Talotekniset ratkaisut (valaistus, ilmanvaihto, lämmitys) toteutetaan mahdollisimman energiatehokkaina. Vanhoissa rakennuksissa vanhoja tai rikkoutuneita järjestelmiä korvataan energiatehokkailla vaihtoehdoilla.
  • Tilojen monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta parannetaan.
  • Luovutaan tarpeettomista ja huonokuntoisista rakennuksista joko purkamalla tai myymällä.

Tutkimushanke energian kulutuksesta

Porvoo osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan CANEMURE-hankkeeseen, jonka keskeisiä tavoitteita ovat energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön optimointi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

CANEMURE