Energiansäästöä kaupungin rakennuksissa

Porvoon kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulusta vuoden 2017 tasosta 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi energiatehokkuus on keskiössä kaikessa, joka liittyy kaupungin rakennuksiin.

Esimerkkejä:

 • Kaikkiin uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin asennetaan aurinkopaneelit. Lisäksi aurinkopaneeleja asennetaan 3-5 vanhaan rakennukseen vuodessa.
  Aurinkovoimaa kaupungin rakennuksissa
 • Kaukolämpöä käytetään kaukolämpöalueella ja Porvoon energian tuottama kaukolämpö on lähes kokonaan uusiutuvaa.
 • Muualla käytetään maalämpöä, jos ei ole kyse pohjavesialueesta, ja ilma-vesilämpöpumppuja.
 • Talotekniset ratkaisut (valaistus, ilmanvaihto, lämmitys) toteutetaan mahdollisimman energiatehokkaina. Vanhoissa rakennuksissa vanhoja tai rikkoutuneita järjestelmiä korvataan energiatehokkailla vaihtoehdoilla.
 • Tilojen monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta parannetaan.
 • Luovutaan tarpeettomista ja huonokuntoisista rakennuksista joko purkamalla tai myymällä.

Tutkimushanke energian kulutuksesta

Porvoo osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan CANEMURE-hankkeeseen, jonka keskeisiä tavoitteita ovat energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön optimointi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Energian kulutuksen ohjaaminen matalamman kysynnän aikaan ja kysyntäjousto edellyttävät rakennuskohtaisia energiavarastoja sekä uudenlaisia menetelmiä optimoida energian kulutusta ja tuotantoa.

Toimenpiteitä ja tavoitteita:

 • Valituissa rakennuksissa on käytössä kaksisuuntainen kaukolämpö, aurinkolämmön keräin ja aurinkosähköpaneeli sekä sähköakku ja lämpövarasto.
 • Reaaliaikainen energiankäytön seuranta ja optimointi useassa rakennuksessa.
 • Kuntalaisten kannustaminen ilmastotekoihin.
 • Paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian käytön lisääminen.
 • Kerätä kokemusta ja jakaa tietoa mahdollisuudesta korvata kaukolämmön tuotantoa kesäkuukausina kiinteistökohtaisilla lämmönvarastointiratkaisuilla.
 • Kerätä tietoa akkujen käytöstä ja kannattavuudesta energian kysynnän ja tarjonnan tasaamisessa.
 • Energiansäästö 5-10 prosenttia hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa, kouluissa, toimistotiloissa ja muissa julkisissa kohteissa.

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia - hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia vuosina 2018–2024. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa ja hankkeen rahoituksesta 9,1 miljoonaa euroa tulee EU:n Life-ohjelmasta.