Energiatehokas maapolitiikka

Maapolitiikan yksikkö markkinoi ja luovuttaa tontteja, hankkii maata, valmistelee maankäyttösopimukset sekä tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa. Maapolitiikka hoitaa myös kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittausasiat.

Porvoon kaupungin maan hankinta ja luovutus herättelee tontin saajia miettimään energiatehokkaita ratkaisuja. Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • varautumista aurinkoenergian myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Ratkaisuista tiedotetaan tontinmyynnin yhteydessä. Tontinostajille mm. lähetetään tiedote kaukolämmöstä.

Kaukolämpöesite

Vihreä energiantuotanto