Erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset

Ravitsemus varhaiskasvatuksessa

 • Tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä kehittää lapsen maku- ja ruokatottumuksia.
 • Lapselle tarjotaan sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio, jota varten tarvitaan aina lääkärintodistus.
 • Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset huomioidaan.

Ruoka-aineallergia

Ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan lapselle siinä määrin haittaa, että niiden pitäminen poissa myös päiväkotiruokailusta on perusteltua. Lievää oireilua (ohimenevä suun kutina tai kirvely ja ihon punoitus) aiheuttavia ruoka-aineita ei tarvitse välttää.

 • Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden vuoden (poikkeuksena anafylaksiaa aiheuttavat ruoka-aineet) kerrallaan, koska ruoka-allergiat usein häviävät lapsen kasvaessa. Tavoitteena on, että kouluikään mennessä rajoitukset on asianmukaisesti purettu.
 • Ruokaan liittyvät rajoitukset puretaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.
 • Keliakia ja diabetes -todistukset ovat voimassa pysyvästi.
 • Laktoosi-intoleranssi on harvinainen alle kouluikäisillä lapsilla. Tämän vuoksi lapsen vatsaoireiden syy on aina tärkeä selvittää turhien rajoitusten välttämiseksi. Päiväkodeissa ruoka on käytännön syistä vähälaktoosista, perhepäivähoidossa käytäntö vaihtelee. Koska lapsen on suotavaa juoda tavallista maitoa laktaasientsyymin aktiivisuuden säilymiseksi, vaaditaan todistus laktoosi-intoleranssista päivähoidossa olevalle lapselle. Todistus on voimassa pysyvästi.

Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset

 • Vanhempien ilmoitus riittää
 • Uskonnolliset syyt
 • Lapsi noudattaa kasvisruokavaliota

Tiedonkulku

 • Ilmoita päivähoitopaikkaan, kun lapsi ei ruokaile hoitopaikassa tai ruokavalioon on tehty muutoksia.
 • Huolehdi, että päivähoidossa on lapsen ruokavalion toteutuksesta ovat selkeät ja yksiselitteiset ohjeet