Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaava (Y7)

Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin kylien alueille laaditaan oikeusvaikutteinen, suoraan kyläasutusta ja rakentamista ohjaava osayleiskaava. Osayleiskaavatyön lähtökohtana on kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymä kylärakenneohjelma, jossa Fagersta, Voolahti, Grännäs ja Gäddragin muodostama kyläkeskittymä nimettiin palvelukyläksi. Alueen maapinta-ala on noin 18 km² ja vesipinta-ala noin 6 km².

Keväällä 2017 osayleiskaavan laatiminen käynnistyi maanomistajille ja asukkaille suunnatulla kyselyllä. 

Osayleiskaavatyön aikataulu on viivästynyt. Selvitykset ovat vieneet enemmän aikaa, kuin alun perin suunnittelimme. Suunnittelutyö eteni Kyläkävelyllä 3.12.2018. Kyläteiden liikenneolosuhteiden kehittäminen jatkui työpajassa maaliskuussa 2019 Grännäsin koululla. Suuri kiitos kaikille osallistuneille!

Suunnittelupaja 28.1.-29.1.2020 Grännäsin koululla

Suunnittelupajassa esillä ollut materiaali löytyy kohdasta Aineisto lukuun ottamatta kulttuuriympäristöselvitykseen liittyviä tarkempia kyläkuvauksia ja kohdekortteja, koska niissä on yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöistä. Kyläkuvaukset ja kohdekortit ovat kuitenkin julkisia ja ne ovat suunnittelupajassa nähtävissä sekä niistä saa otteita pyydettäessä.

Kiitoksia kaikille osallistuneille ja saamamme palutteesta!

Kaavatyö jatkuu.

Aineisto

Alustavat tavoitteet 27.1.2020

Alustavat mitoitusperusteet 27.1.2020

Nykyinen maankäyttö, alustava luonnos 27.1.2020

Nykyinen maankäyttö ja uudet rakennuspaikat, alustava luonnos 27.1.2020

Kyläteiden ideasuunnitelma Porvoossa: Fagersta, Voolahti, Grännäs ja Gäddrag, 2019

Kyläteiden ideasuunnitelma, liite

Luontoselvitys 2017

Luontoselvityksen liitteet

Liito-oravaselvitys 2018

Viitasammakkoselvitys 2018

Kulttuuriympäristöselvitys 2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Övik-selvitys

Kirje maanomistajille 13.1.2020

Kirje maanomistajille 13.10.2017

Kirje maanomistajille 24.3.2017 

Muinaisjäännösinventointi