Gammelbackan alueen koulutuspalveluiden ja musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden suunnittelu käsittelyyn suomenkielisessä koulutusjaostossa