Sinua saattaa kiinnostaa myös

Gammelbackan kartanometsä

Metsä on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue. Sen polkuverkostoja pitkin pääsee meren rantaan Tornikalliolle, josta näkee Hamarin rannan, Sahasaaret, Sikosaaren sekä Kråkön.

Osa Gammelbackan metsästä on vanhaa historiallista kartanometsää, jossa kasvaa erilaisia istutettuja puulajeja. Laaja osa on havupuuvaltaista, mutta siellä on myös muita metsätyyppejä.

Suurin osa metsäalueesta on ympäristöministeriön hyväksymää kansallista kaupunkipuistoa. Tämä takaa sen, että Gammelbackan metsä pysyy julkisena virkistysalueena myös tulevaisuudessa.