Hae iltapäiväkerhoon

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoimintaan (lv 2019-2020) haetaan ensisijaisesti sähköisen Wilma-järjestelmän kautta 17.2.2019 mennessä. Asiasta lähetetään tammikun alussa tiedote tulevien 1. vuosiluokan oppilaiden huoltajille. Päätös iltapäiväkerhopaikasta lähetetään Wilman kautta viimeistään huhti-, toukokuussa niille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.

Iltapäiväkerhopaikkaa voi hakea vain yhteen kerhoon. Jos iltapäiväkerhopaikkaa haetaan kaupungin koordinoimiin kerhoihin, paikkaa ei voi hakea samanaikaisesti Konstikas-kerhosta eikä päinvastoin. (Konstikas on Taidekoulun oma kerho, johon haetaan Taidekoulun kautta.)

Hakulomakkeen lähettämällä perheet sitoutuvat toimintaan ja kerhomaksujen maksamiseen. Lapset valitaan iltapäiväkerhoon yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.