Haikkoo kerros- ja rivitalotontit, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan (tarkkoja) ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • varautumista aurinkoenergian myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Länsi-Haikkoo

Porvoon kaupunki järjesti tarjouskilpailun Länsi-Haikkoossa sijaitsevista kahdesta asuinpientalotontista, 638-33-3573-1 ja 638-33-3582-1. Tontteja koskevia tarjouksia käsitellään.

Tarjouspyyntöasiakirja ja sen liitteet

Tarjouspyyntö

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Maaperätutkimuskartta, tontti 33-3573-1

Maaperätutkimuskartta, tontti 33-3582-1

Kartta tonteista

Kiinteistökaupan esisopimus, luonnos

Kysymyksiä ja vastaukset

Onko tarjouskilpailussa olevia tontteja mahdollista vuokrata tarjottua ostohintaa vastaavalla vuosivuokralla? Tässä vaiheessa ei ole. Mikäli tontteja ei saada myytyä tarjouskilpailulla, voimme harkita myös vuokraamista.

Haikkoonrinne, Ylä-Haikkoontie 80

Tontti 33-3544-1

Asemakaava (pdf)

Kartta tontista