Haikkoo, Lasaretti

Lasaretin pientaloalue sijoittuu Haikkoontien varrelle pienen peltoalueen ääreen etelään avautuvalle rinteelle. Paikka paikoin alueelta on näköyhteys Haikkoonselälle. Rakentamisalue rajoittuu selkeästi eteläisen peltoalueen suuntaan.

Merkittävä osa alueen tonteista sijoittuu rinteeseen ja niille rakennettaessa tulee varautua rinneratkaisuihin. Omakotitalon lisäksi tonteille saa rakentaa talousrakennuksen eli autotallin tai varaston. Julkisivumateriaaleina voi käyttää puuta tai rappausta ja ilmeeltään rakennusten tulisi olla selkeitä ja tasapainoisa. Alueen värityssuunnitelma käsittää yhteensointuvia voimakkaita lämpimiä sävyjä.

Vapaiden omakotitonttien ajankohtainen tilanne

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Muuta

Lasaretin tonteille on saatavissa maakaasua talon lämmitykseen.

Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja maaperätutkimussivulla.