Hakkuut Eestinmäessä kirjanpainajatuhojen estämiseksi alkavat hutikuussa